Học thuật

Lãi kép là gì? Tần suất ghép lãi của lãi kép

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Lãi kép (compound interest) là gì? Tần suất ghép lãi của lãi kép.

Lãi kép là gì? Tần suất ghép lãi của lãi kép

Lãi kép (compound interest) phương pháp tính lãi suất cho cả vốn và lãi suất thu được trong quá khứ .

Lãi kép là gì?

Lãi kép (compound interest) phương pháp tính lãi suất cho cả vốn và lãi suất thu được trong quá khứ. Chẳng hạn nếu 1 triệu đồng được gửi vào ngân hàng với lãi suất r, giá trị của nó sau 1 năm sẽ bằng (1+r) triệu đồng. Nếu người gửi không rút lãi suất ra, lãi suất thu sau năm thứ hai sẽ bằng (1+r)r. Như vậy tổng số tiền gửi vào cuối năm thứ hai bằng :

(1+r)+(1+r)r = (1+r)2  ( triệu đồng )

Nói tổng quát ,nếu một khoản tiền gửi hay cho vay được tính lãi kép ( khi người gửi hay cho vay không rút lãi ra), tổng số tiền thu được sau t năm sẽ bằng (1+r)t. Chính khái niệm lãi kép đã dẫn đến ý tưởng về tăng trưởng kép.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tần suất ghép lãi của lãi kép

Lãi kép có thể được cộng dồn vào bất kỳ tần suất cụ thể nào đó được cho trước, từ hàng ngày đến hàng năm. Có các loại tần suất tính lãi kép chuẩn thường được áp dụng cho các công cụ tài chính.

Tần suất lãi kép thường được sử dụng cho một tài khoản tiết kiệm tại một ngân hàng là hàng ngày. Đối với Chứng chỉ tiền gửi (CDs), tần suất tính lãi điển hình là hàng ngày, hàng tháng hoặc nửa năm; đối với tài khoản thị trường tiền tệ, thường là hàng ngày. Đối với các khoản vay thế chấp mua nhà, các khoản vay vốn chủ sở hữu, các khoản vay kinh doanh cá nhân hoặc tài khoản thẻ tín dụng, tần suất lãi kép được áp dụng phổ biến nhất là hàng tháng. Cũng có thể có các biến thể trong khung thời gian mà tại đó lãi tích luỹ thực tế được ghi có vào số dư hiện tại. Lãi suất trên một tài khoản có thể được cộng dồn hàng ngày nhưng chỉ được ghi có hàng tháng. Chỉ khi lãi suất thực sự được ghi có hoặc được cộng vào số dư hiện tại, nó bắt đầu kiếm thêm tiền lãi trong tài khoản.

Một số ngân hàng cũng cung cấp lãi kép liên tục, tức là thêm tiền lãi vào vốn tại mọi thời điểm có thể. Đối với các mục đích thực tế, nó không tích luỹ nhiều hơn lãi suất kép hàng ngày (trừ khi bạn muốn bỏ tiền vào và rút ra cùng ngày).

Lãi kép càng thường xuyên càng có lợi cho nhà đầu tư hoặc chủ nợ.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên