Ngân hàng

Lãi suất cho vay ngân hàng đang phổ biến ở mức nào?

(VNF) - Theo báo cáo mới đây của NHNN, từ ngày 16 - 20/10, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6 - 6,5%/năm đối với ngắn hạn.

Lãi suất cho vay ngân hàng đang phổ biến ở mức nào?

Hiện mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6 - 6,5%/năm đối với ngắn hạn.

Cùng với đó, các ngân hàng thương mại Nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9 - 10%/năm.

Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8 - 9%/năm đối với kỳ hạn ngắn hạn; 9,3 - 11%/năm đối với kỳ hạn trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4 - 5%/năm.

Lãi suất cho vay USD tại các ngân hàng phổ biến ở mức 2,8 - 6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8 - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,6 - 6,0%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động VNĐ phổ biến ở mức 0,8 – 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; tiền gửi có kỳ hạn từ 1 – dưới 6 tháng có mức lãi suất từ 4,5 – 5,4%/năm và tiền gửi có kỳ hạn từ 6 – dưới 12 tháng có lãi suất từ 5,4 - 6,5%/năm.

Đối với những kỳ hạn dài trên 12 tháng, lãi suất dao động trong khoảng 6,4 – 7,2%/năm. Lãi suất huy động USD vẫn tiếp tục duy trì ở mức 0%/năm.

Lãi suất cho vay phổ biến của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng từ ngày 16-20/10/2017.

Đối với thị trường liên ngân hàng, lãi suất các giao dịch bằng VND so với tuần trước có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 01 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm xuống mức 0,69%/năm; 01 tuần giảm còn 0,86%/năm và 01 tháng giảm còn mức 1,66%/năm.

Các giao dịch USD có xu hướng giảm lãi suất ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 01 tháng. Theo đó, lãi suất các kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 0,07%/năm; 0,03%/năm và 0,12%/năm xuống mức 0,69%/năm; 0,86%/năm và 1,66%/năm.

Tin mới lên