Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 7/2018 có gì hấp dẫn?

(VNF) - Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 7/2018 cho khách hàng cá nhân nằm trong khoảng 0,5% đến 7,5% theo từng kỳ hạn và hạn mức số tiền gửi tiết kiệm.

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 7/2018 có gì hấp dẫn?

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 7/2018 cho khách hàng cá nhân nằm trong khoảng 0,5% đến 7,5%

Lãi suất SHB mới nhất tháng 7/2018 cho khách hàng cá nhân

Cụ thể, khách hàng gửi tiền không kỳ hạn tại SHB nhận lãi suất bằng 0,5%, kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần lãi suất bằng 1%. Đối với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, cá nhân gửi tiền tại SHB sẽ được áp dụng tính mức lãi suất 5,2%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng lãi suất được hưởng bằng 5,4%. Đối với kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng, khách hàng gửi tiền dưới 2 tỷ đồng sẽ nhận lãi suất bằng 6,8% và từ 2 tỷ đồng trở lên lãi suất bằng 6,9%.

Khách hàng gửi tiền trong 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng với số tiền dưới 2 tỷ nhận lãi suất 6,9% trong khi đó khách hàng gửi trên 2 tỷ đồng nhận lãi suất bằng 7%. Đối với thời hạn 12 tháng, khách hàng gửi tiết kiệm dưới 2 tỷ đồng lãi suất nhận được là 7%, trên 2 tỷ đồng lãi suất bằng 7,1%; thời hạn 13 tháng cá nhân gửi tiền dưới 2 tỷ đồng lãi suất là 7,1%, trên 2 tỷ đồng lãi suất là 7,2%. Thời hạn 18 tháng lãi suất áp dụng cho số tiền dưới 2 tỷ là 7,3%, trên 2 tỷ là 7,4%; thời hạn 24 tháng lãi suất lần lượt là 7,3% cho số tiền dưới 2 tỷ và 7,4% cho số tiền trên 2 tỷ đồng; thời hạn 36 tháng lãi suất 7,4% cho khoản tiền dưới 2 tỷ và 7,5% cho khoản tiền trên 2 tỷ đồng.

Khách hàng cá nhân gửi tiền lãi suất linh hoạt tại SHB được áp dụng mức lãi suất như sau: Thời hạn 1 tháng, lãi trả trước là 5,18%, lãi hàng tháng là 5,20%; thời hạn 2 tháng lãi trả trước 5,16%, lãi hàng tháng 5,19%; thời hạn 3 tháng lãi trả trước 5,33% và lãi hàng tháng là 5,38%. Khách hàng gửi tiền kỳ hạn 4 tháng tại SHB lãi trả trước 5,3%, lãi hàng tháng 5,36%; kỳ hạn 5 tháng lãi trả trước bằng 5,28%, lãi hàng tháng là 5,35%.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất trả trước áp dụng cho khách hàng cá nhân là 6,58%, lãi hàng tháng là 6,7%, kỳ hạn 7 tháng lãi suất là 6,54% và 6,69%; kỳ hạn 8 tháng mức lãi suất áp dụng là 6,51% và 6,67%. Cá nhân gửi tiền tại SHB trong kỳ hạn 9 tháng lãi suất trả trước nhận được là 6,56%, lãi suất hàng tháng là 6,74%; kỳ hạn 10 tháng là 6,52% và 6,72%, kỳ hạn 11 tháng là 6,49% và 6,7%.

Lãi suất linh hoạt cho khách hàng gửi tiền tại SHB trong kỳ hạn 12 tháng nhận lãi trả trước là 6,54%, lãi hàng tháng là 6,78%; kỳ hạn 13 tháng mức lãi suất áp dụng lần lượt bằng 6,59% và 6,85%. Đối với kỳ hạn 18 tháng lãi suất là 6,58% cho tài khoản nhận lãi trả trước và 6,93% cho tài khoản nhận lãi hàng tháng, kỳ hạn 24 tháng khách hàng được áp dụng mức lãi suất 6,37% và 6,8%, kỳ hạn 36 tháng lãi suất khách hàng được hưởng là 6,06% và 6,63%.

Mức lãi suất huy động tiết kiệm trả lãi cuối kỳ bằng VNĐ kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng của khách hàng cá nhân áp dụng toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau: Kỳhạn 6 tháng lãi suất là 6,8% cho khách hàng gửi tiền dưới 2 tỷ, 6,8% cho khoản tiền từ 2 tỷ đến500 tỷ và 7,2% cho khoản tiền trên 500 tỷ đồng. Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất là 7% cho số tiền dưới 2 tỷ đồng, 7,1% cho khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng và 8,2% cho khoản tiền gửi trên 500 tỷ đồng. Khách hàng cá nhân gửi tiền với số tiền dưới 2 tỷ tại SHB được áp dụng lãi suất 7,1%, từ 2 tỷ đến 500 tỷ lãi suất 7,2% và trên 500 tỷ đồng lãi suất 8,2%.

Lãi suất ngoại tệ tại SHB

Ngoài ra, để đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cũng như đem đến cho Quý khách nhiều lựa chọn khi gửi tiết kiệm, SHB triển khai huy động ngoại tệ – Euro (EUR).

 Lợi ích mà khách hàng nhận được là được hưởng lãi suất theo số tiền gửi, có thể rút tiền trước hạn với thủ tục đơn giản, nhanh chóng và được dùng sổ tiết kiệm để sử dụng cho việc cầm cố, thế chấp, bảo lãnh vay vốn.

Mức gửi tối thiểu cho gói tiết kiệm đồng EUR là 50 EUR, kỳ hạn gửi 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng. Đối với gói tiết kiệm này, lãi được trả cho khách hàng vào cuối kỳ hoặc khi khách hàng tất toán sổ trước hạn.

 

 

Tin mới lên