Thị trường

Lần đầu tiên Việt Nam đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô cũ theo CPTPP

(VNF) - 2020 là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế quan trong hiệp định CPTPP. Mặt hàng ô tô đã qua sử dụng cũng lần đầu tiên được áp dụng phương thức quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch thuế quan.

Lần đầu tiên Việt Nam đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô cũ theo CPTPP

Lần đầu tiên Việt Nam đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô cũ theo CPTPP

Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020 diễn ra hôm nay (14/8).

Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, bao gồm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3 và hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

Kết quả, đã có 2 doanh nghiệp trúng đấu giá. Theo Hội đồng đấu giá, đây là 2 doanh nghiệp có hồ sơ đấu giá, đơn giá, bỏ giá hợp lệ. Cụ thể, Công ty TNHH The King F&B trúng đấu giá 10 chiếc ô tô, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Long Biên trúng đấu giá 5 chiếc ô tô.

Được biết để tiến hành phiên đấu giá này, Bộ Công Thương đã ban hành 1 thông tư (Thông tư số 04/2020/TT-BCT) và 1 quyết định (761/QĐ-BCT). Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo hiệp định CPTPP năm 2020 cũng ban hành 1 quyết định (số 1156/QĐ-BCT).

Tin mới lên