Tài chính

Lãnh đạo HoSE nhận thu nhập ‘khủng’ 73 triệu đồng/tháng

(VNF) - Thu nhập bình quân mỗi tháng của người lao động tại HoSE là 16,3 triệu đồng/tháng; trong khi thu nhập bình quân mỗi tháng của người quản lý là 73,3 triệu đồng/tháng.

Lãnh đạo HoSE nhận thu nhập ‘khủng’ 73 triệu đồng/tháng

Lãnh đạo HoSE nhận thu nhập ‘khủng’ 73 triệu đồng/tháng

Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2017.

Theo báo cáo, năm 2017, HoSE có trung bình 230 lao động và 7 người quản lý. Mức tiền lương bình quân mỗi lao động là 21 triệu đồng/tháng; trong khi mức tiền lương bình quân mỗi người quản lý là 65,2 triệu đồng/tháng.

Về tiền thưởng, quỹ tiền thưởng năm 2017 của người lao động tại HoSE là 14,565 tỷ đồng, tương đương mỗi người lao động nhận trung bình 5,3 triệu đồng tiền thưởng/tháng. Song song, quỹ tiền thưởng của người quản lý tại HoSE là 678,75 triệu đồng, tương đương mỗi người quản lý nhận trung bình 8,15 triệu đồng tiền thưởng/tháng.

Như vậy, thu nhập bình quân mỗi tháng của người lao động tại HoSE là 16,3 triệu đồng/tháng; trong khi thu nhập bình quân mỗi tháng của người quản lý tại HoSE là 73,3 triệu đồng/tháng.

Năm 2018, HoSE đặt kế hoạch doanh thu 789 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 473 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 343 tỷ đồng.

Tin mới lên