Đô thị

Liên danh Central Capital-PMIC-Happy House Việt Nhật muốn làm nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi

(VNF) - Liên danh Central Capital – Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư và xây dựng Phú Mỹ (PMIC) – Happy House Việt Nhật đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư nhà ở xã hội tại khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Liên danh Central Capital-PMIC-Happy House Việt Nhật muốn làm nhà ở xã hội tại Quảng Ngãi

Khu kinh tế Dung Quất.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc giải quyết đề xuất nêu trên của liên danh Central Capital – Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư và xây dựng Phú Mỹ (PMIC) – Happy House Việt Nhật.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của liên danh để hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị liên danh Central Capital – Công ty TNHH Kinh doanh đầu tư và xây dựng Phú Mỹ (PMIC) – Happy House Việt Nhật chủ động làm việc với Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi để được hướng dẫn các thủ tục đầu tư có liên quan.

 

Tin mới lên