Ngân hàng

LienVietPostBank sắp có tân Chủ tịch

(VNF) – Ông Nguyễn Đức Hưởng sẽ chính thức rời ghế Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank vào ngày 28/3 tới.

LienVietPostBank sắp có tân Chủ tịch

Ai sẽ thay ông Nguyễn Đức Hưởng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank?

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong đó đáng chú ý nhất là danh sách bầu thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) LienVietPostBank đã có tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023).

Theo đó, HĐQT trình đại hội thông qua số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 8 thành viên, số lượng thành viên bầu vào Ban Kiểm soát là 3 thành viên.

8 thành viên HĐQT được đề cử bao gồm: ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank; ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Đức Cử, Phó Chủ tịch HĐQT; ông Huỳnh Ngọc Huy, thành viên HĐQT; ông Lê Hồng Phong, thành viên HĐQT; bà Chu Thị Lan Hương, thành viên HĐQT; ông Dương Công Toàn, Phó Tổng giám đốc; cuối cùng là bà Dương Hoài Liên – hiện không nắm giữ chức vụ nào tại LienVietPostBank.

Như vậy, ông Nguyễn Đức Hưởng không có tên trong danh sách đề cử, đồng nghĩa ông sẽ rời cương vị Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank vào ngày 28/3 tới sau khi kết thúc đại hội.

Trước đó, ông Hưởng cũng đã tiết lộ sẽ rời LienVietPostBank để tập trung chữa bệnh và sẽ vẫn làm cố vấn cho LienVietPostBank.

Cùng với Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Huynh cũng không có tên trong danh sách ứng viên HĐQT.

Đối với Ban Kiểm soát, 3 thành viên được đề cử bao gồm: ông Trần Thanh Tùng, Trưởng Ban Kiểm soát; ông Phùng Thế Việt, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách; bà Nguyễn Thị Lan Anh, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách.

Đại hội cũng dự kiến thông qua các báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2017 của HĐQT và Ban Kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2017; phương án phân bối lợi nhuận năm 2017; thù lao dành cho HĐQT, Ban Kiểm soát; tờ trình về ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện; phương án tăng vốn điều lệ năm 2018; sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Tin mới lên