Tài chính

Lợi nhuận bán niên ITA giảm hơn 20% sau soát xét

(VNF) - Nguyên nhân là do chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận tăng gần 60% so với báo cáo tự lập, đồng thời phát sinh khoản lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết.

Lợi nhuận bán niên ITA giảm hơn 20% sau soát xét

Lợi nhuận bán niên ITA giảm hơn 20% sau soát xét

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên với kết quả kinh doanh thay đổi theo chiều kém tích cực.

Mặc dù lợi nhuận gộp được điều chỉnh tăng 4% nhờ hạ giá vốn hàng bán so với báo cáo tự lập, ITA lại phát sinh khoản lỗ trên 5 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết và chi phí quản lý doanh nghiệp "đội" thêm đến 60%, tương đương 16,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận khác cũng ghi nhận giảm hơn 80% sau khi soát xét. Do đó, lợi nhuận trước thuế của ITA đã bị ăn mòn hơn 20% còn 97 tỷ đồng - con số này tại báo cáo tự lập là 121,5 tỷ đồng.

Như vậy với kết quả kinh doanh mới, ITA ghi nhận lợi nhuận sau thuế bán niên đạt 74,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh nghiệp mới hoàn thành hơn 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.

Tại báo cáo tài chính soát xét, kiểm toán viên đã có những lưu ý liên quan đến doanh thu và nghĩa vụ nộp tiền thuê đất của ITA tại khu công nghiệp Tân Tạo - khu mở rộng có tổng diện tích lên đến 926.000 m2.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư của doanh nghiệp đổ vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo, Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo 2 với tổng giá trị trên 2.170 tỷ đồng và các khoản phải thu liên quan cũng được đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.

So với báo cáo tự lập, quy mô tổng tài sản tại ngày 30/6/2021 của ITA không biến động mạnh, đạt trên 13.364 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.131 tỷ đồng, giá trị hàng tồn kho đạt 3.054 tỷ đồng.

Về cấu trúc nguồn vốn, nợ phải trả cuối quý II ở mức 2.275 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay chiếm 836 tỷ đồng, phần lớn là vay ngắn hạn.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 31/8, cổ phiếu ITA tăng kịch biên độ lên 7.150 đồng/đơn vị với thanh khoản đột biến hơn 21,1 triệu cổ phiếu.

Tin mới lên