Tài chính

Masan Resource muốn huy động 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành 10 triệu trái phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (UPCoM: MSR) dự kiến phát hành tối đa 10 triệu trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

Masan Resource muốn huy động 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành 10 triệu trái phiếu

Masan Resource muốn huy động 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành 10 triệu trái phiếu

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của MSR. Khối lượng phát hành sẽ được gom thành một đợt hoặc chia thành nhiều đợt. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2018. Khối lượng phát hành và ngày phát hành cụ thể của từng đợt sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc Tổ chức phát hành quyết định.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được dùng để đầu tư, hợp tác kinh doanh giữa MSR và Công ty TNHH Khái thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo.

Đối với giai đoạn 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành, lãi suất trái phiếu cố định 9,8%. Trong giai đoạn 6 tháng tiếp theo kể từ ngày kết thúc năm tính lãi thứ nhất cho đến ngày đáo hạn, lãi suất thả nổi bằng tổng 3,2% và trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền, đồng kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau hoặc tương đương do Ngân hàng công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Sở Giao dịch, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -  Chi nhánh Sở Giao dịch 1).

Lãi của các trái phiếu sẽ được thanh toán mỗi 6 tháng kể từ ngày phát hành hoặc vào ngày thanh toán khoản nợ gốc như trên.

Kỳ hạn của trái phiếu tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành. Khoản nợ gốc của trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn, hoặc ngày thanh toán trước hạn, hoặc ngày mà các trái phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn hoặc do nguyên nhân khác.

Về biện pháp bảo đảm, Công ty TNHH Khái thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ chức phát hành theo trái phiếu. Đồng thời, Công ty TNHH Tầm Nhìn Masan sử dụng một số cổ phần của mình trong MSR để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Tổ chức phát hành theo trái phiếu.

Tin mới lên