Học thuật

Mua thôn tính là gì? Các chiến lược mua thôn tính của công ty

(VNF) - Cùng VietnamFinacne tìm hiểu mua thôn tính (takeover bid) là gì?

Mua thôn tính là gì? Các chiến lược mua thôn tính của công ty

Mua thôn tính (takeover bid) là chiến dịch mưu toan của một doanh nghiệp nhằm sáp nhập hay thôn tính một doanh nghiệp khác bằng cách mua đa số cổ phiếu của nó

Mua thôn tính (takeover bid) là chiến dịch mưu toan của một doanh nghiệp nhằm sáp nhập hay thôn tính một doanh nghiệp khác bằng cách mua đa số cổ phiếu của nó (công ty bị mua thường là một công ty cổ phần công cộng)

Có nhiều thuật ngữ được sử dụng để mô tả sách lược của các doanh nghiệp mua thôn tính và doanh nghiệp chống lại:

Đột kích (black knight)

Một doanh nghiệp bắt đầu chiến dịch (giảnh giật, không được hoan nghênh bởi công ty có cổ phiếu bị mua) nhằm thu mua cổ phiếu để đạt mức cổ phiếu không chế với mục đích sáp nhập doanh nghiệp bị mua

Giăng bẫy (golden parachute)

Doanh nghiệp bị đột kích dựa trên điều kiện ưu đãi vào hợp đồng lao động với giám đốc, trưởng phòng và các cán bộ quản lý khác làm cho việc sa thải họ trở nên tốn kém trong trường hợp nó bị sáp nhập

Đàm phán hòa bình (green mail)

Khi người mua thôn tính đã mua được lượng lớn cổ phiếu của công ty mục tiêu, công ty này có thể đưa ra một giải pháp hòa bình là đàm phán để mua lại số cổ phiếu mà người mua thôn tính đã mua với giá cao hơn. Nếu người mua thôn tính nhất trí, anh ta có thể bán lại cổ phiếu đã mua để hưởng chênh lệch giá và ngừng chiến dịch thu mua cổ phiếu

Mua thôn tính bằng vốn vay (leveraged buyout)

Người mua thôn tính chủ yếu sử dụng vốn vay, chứ không dùng vốn cổ phần để mua được số lượng cỏ phiếu không chế.

Hình thức vay tiền của anh ta là phát hành trái phiếu có lãi suất cao (thường gọi là junk bond - trái phiếu mạo hiểm, xếp hạng từ BB trở xuống). Nếu việc mua thôn tính thành công, doanh nghiệp mới sẽ có tỷ lệ vốn vay cao.

Phòng thủ kiểu Pac Man (Pac Man defense)

Tình thế mà doanh nghiệp bị mua thôn tính quay lại mua thôn tính doanh nghiệp muốn thôn tính - thôn tính ngược

Độc dược (poision pill)

Chiến thuật được sử dụng trong một cuộc mua thôn tính, trong đó chính doanh nghiệp nạn nhân đi thôn tính nay hợp nhất với doanh nghiệp nào đó nhằm làm cho nó trở nên không hấp dẫn về mặt cơ cấu hoặc tài chính đối với doanh muốn mua thôn tính

Con nhím (porcupine)

Ký kết các hợp động phức tạp giữa doanh nghiệp nạn nhân và nhà cung caaspm khách hàng hoặc chủ nợ, làm cho người mua thôn tính gặp khó khăn trong việc hòa nhập doanh nghiệp bị thôn tính với doanh nghiệp của anh ta

Đẩy lùi (shark repellants)

Tất cả những biện pháp được đưa ra nhằm ngăn cản người mua thôn tín, ví dụ thay đổi các điều khoản trong điều lệ của công ty nhằm làm tăng tỷ lệ phiếu cần thiết đẻ phê chuẩn sự sáp nhập, chẳng hạn lên trên mức thông thường là 50%

Tiếp viện (white knight)

Sự can thiệp của bên thứ ba vào cuộc mua thôn tính. Trong trường hợp này, bên thứ ba thôn tính hoặc hợp nhất với doanh nghiệp bị hại nhằm cứu nó khỏi kẻ thôn tính đáng ghét

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên