Tài chính

Năm 2020, PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cùng tăng 12%

(VNF) - Năm 2020, PNJ đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế cùng tăng 12% so với năm 2019. Đây là mức tăng khá thấp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy giai đoạn 2016 - 2019, doanh thu PNJ đã tăng trưởng với tốc độ bình quân 22%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 37%/năm trong cùng giai đoạn.

Năm 2020, PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cùng tăng 12%

PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cùng tăng 12% trong năm 2020

Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo đó, PNJ đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng 12% trong năm 2020, dự kiến đạt 19.020 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng cùng mức 12%, dự kiến đạt 1.686 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế mục tiêu tăng 13%, dự kiến đạt 1.349 tỷ đồng.

Đây là mức tăng khá thấp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy giai đoạn 2016 - 2019, doanh thu PNJ đã tăng trưởng với tốc độ bình quân 22%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 37%/năm trong cùng giai đoạn.

HĐQT PNJ cũng nêu rõ kế hoạch thưởng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Theo đó, nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, HĐQT và lãnh đạo chủ chốt PNJ sẽ được thưởng 1,5% lợi nhuận sau thuế. Đồng thời công ty được phát hành ESOP tỷ lệ 1%.

Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, mỗi 1% vượt thì được phát hành thêm ESOP tỷ lệ 0,03% nhưng không vượt quá 0,5% lượng cổ phiếu lưu hành.

Tổng cộng phát hành ESOP nếu đạt và vượt kế hoạch không vượt quá 1,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 36 tháng.

Tại đại hội tới, HĐQT PNJ sẽ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, cứ 10 cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu mới.

Ngoài ra, PNJ dự kiến miễn nhiệm bà Phạm Vũ Thanh Giang và bà Phạm Thị Mỹ Hạnh khỏi HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT.

Tin mới lên