Tài chính

Năm 2021, VEAM lên kế hoạch doanh thu tăng 151%, lợi nhuận giảm 19%

(VNF) - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA) tiếp tục trình ĐHCĐ về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán do không hoàn thành trong năm 2020.

Năm 2021, VEAM lên kế hoạch doanh thu tăng 151%, lợi nhuận giảm 19%

VEAM lên kế hoạch doanh thu tăng 151%, lợi nhuận giảm 19%

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên, VEAM đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu công ty mẹ mục tiêu là 1.116,1 tỷ đồng, tăng 151% so với mức thực hiện năm 2020. Trong đó, doanh thu từ sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 573,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động thương mại và dịch vụ dự kiến đạt 532,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ kỳ vọng thu về 5.930 tỷ đồng, giảm 19% so với mức thực hiện năm 2020 bất chấp doanh thu dự kiến tăng mạnh. Khoản lợi nhuận mục tiêu này của VEAM chưa tính trích lập dự phòng khoản phải thu là các khoản VEAM đã hỗ trợ tài chính (cho vay) đối với các đơn vị có vốn góp của công ty. 

Về các chỉ tiêu của công ty con, các đơn vị có tỷ trọng lớn về doanh thu như DISOCO, SVEAM, FUTU1, FOMECO dự kiến tiếp tục tăng trưởng và đóng góp chính cho mục tiêu chung, trong khi đó các đơn vị thương mại như Matexim, Vetranco dù đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và đảm bảo không lỗ nhưng dự kiến gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn hoạt động.

Theo kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, VEAM dự kiến thoái vốn ở một số đơn vị hoạt động không hiệu quả và không đóng góp nhiều vào định hướng phát triển của VEAM trong tương lai như Matexim HN, Nakyco, Cơ khí Vinh, Vetranco,… Ngoài ra, VEAM cũng cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và ban chỉ đạo cổ phần hóa để hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện bàn giao cổ phần hóa, có kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021.

Phía VEAM cho biết hiện nay Bộ Công Thương đang xin ý kiến Bộ Tài chính về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2020 của VEAM. Theo phương án chia cổ tức mà VEAM trình ĐHCĐ, tổng giá trị cổ tức dự kiến là hơn 6.630 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 49,9%. VEAM đề xuất đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án này theo ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

Được biết, VEAM đã thanh toán hơn 6.900 tỷ đồng cổ tức năm 2019, tương đương tỷ lệ thực hiện là 52,529% vào tháng 2 vừa qua.

Một nội dung quan trọng mà tổng công ty trình ĐHCĐ là việc niêm yết cổ phiếu VEAM. Tại phiên họp thường niên năm 2020, các cổ đông của VEAM đã phê duyệt nội dung niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Tuy nhiên trong năm 2020, VEAM chưa hoàn thành được phương án này do chưa đáp ứng đầy đủ quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

VEAM tiếp tục trình đại hội phương án niêm yết và đề xuất đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan khi đủ điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu VEA của VEAM chính thức giao dịch tại hệ thống UPCoM từ ngày 2/7/2018 với giá tham chiếu là 27.600 đồng/cổ phiếu. Thị giá của VEA hiện đã tăng gấp 1,7 lần lên 46.600 đồng/cổ phiếu (giá mở cửa phiên 6/7). Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 61.000 tỷ đồng.

Tin mới lên