Tài chính

VEAM báo lãi quý I hơn 1.446 tỷ đồng chủ yếu nhờ các công ty liên doanh, liên kết

(VNF) - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.446 tỷ đồng, cao hơn cả doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

VEAM báo lãi quý I hơn 1.446 tỷ đồng chủ yếu nhờ các công ty liên doanh, liên kết

VEAM báo lãi quý I hơn 1.446 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi từ công ty liên kết

Theo đó, doanh thu thuần quý I/2021 của VEAM đạt 976 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 2% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần giảm mạnh, lợi nhuận gộp VEAM đạt được trong kỳ tăng trưởng hơn 38%, ghi nhận 132,8 tỷ đồng.

Biên lãi gộp được cải thiện lên 13,6%, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 9,6%.

Lãi tiền gửi ngân hàng và hỗ trợ vốn giảm mạnh làm lợi nhuận từ hoạt động tài chính của VEAM giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2020 về gần 186 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết của VEAM đạt được trong quý I là hơn 1.282 tỷ đồng, tăng 10% so với quý I/2021. Phần lợi nhuận này cao gấp hơn 9,6 lần lãi gộp của VEAM trong kỳ.

Trừ đi các loại chi phí, VEAM báo lãi sau thuế quý I đạt hơn 1.446 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, nhờ vào lãi từ công ty liên doanh, liên kết, VEAM đã đạt được mức lợi nhuận sau thuế cao hơn cả doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của VEAM tại thời điểm cuối quý I tăng nhẹ 2% so với đầu năm 2021. Khoản đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty liên doanh, liên kết là hơn 6.518 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là khoản đầu tư vào Công ty Honda Việt Nam (4.920 tỷ đồng – giá trị theo phương pháp vốn chủ sở hữu), Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (979 tỷ đồng) và Công ty TNHH Ford Việt Nam (541 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả của VEAM là 1.035 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn chỉ chiếm hơn 16% ở mức 167 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cao gấp 25,8 lần nợ phải trả, đạt 26.733 tỷ đồng với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến hơn 13.219 tỷ đồng.

Mới đây, HĐQT VEAM đã có quyết định bãi nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Vũ Hải kể từ ngày 23/4/2021. Trước đó, ông Hải đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát.

 

Tin mới lên