Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc

(VNF) - Theo quy định mới từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,8%/năm (giảm 0,4% so với trước), lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc

Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định giảm các mức lãi suất tiền gửi của các tổ chức tại cơ quan này.

Cụ thể, tại Quyết định số 2497/QĐ – NHNN ngày 29/11/2019 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,8%/năm (giảm 0,4% so với trước), lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

Tương tự, tại Quyết định số 2498/QĐ – NHNN ngày 29/11/2019, mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô là 0,8%/năm.

Tại Quyết định số 2499/QĐ – NHNN, mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước, đối với tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước là 1%, lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,05%, lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 0,8%/năm.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành loạt quyết định giảm trần lãi suất, cả chiều huy động lẫn cho vay trên thị trường 1 (thị trường tổ chức kinh tế, dân cư nhưng không bao gồm tổ chức tín dụng), có hiệu lực từ ngày 19/11/2019.

Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 1,0%/năm xuống 0,8%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng hạ lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

"Hiệu lệnh" giảm lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước đã được các ngân hàng thương mại đồng loạt hưởng ứng không lâu sau đó. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2) "căng" hơn, đẩy lãi suất liên ngân hàng lên cao.

Để bình ổn thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng tới hơn 62.200 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng trong tuần vừa qua nhằm giải tỏa bớt căng thẳng thanh khoản.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SSI, với định hướng giảm lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước và cung tiền vẫn dồi dào từ việc mua dự trữ ngoại hối, lãi suất trên thị trường 1 dù khó có thể giảm vào thời điểm cuối năm 2019 nhưng việc giảm trong năm 2020 với cả lãi suất huy động lẫn cho vay là khả thi.

Tin mới lên