Học thuật

Người chấp nhận giá là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Người chấp nhận giá (price taker) là gì?

Người chấp nhận giá là ai?

Người chấp nhận giá (price taker) Doanh nghiệp bán sản phẩm của mình theo giá do các lực lượng thị trường quy định (khi chính phủ thực hiện các biện pháp kiểm soát giá cả).

Người chấp nhận giá (price taker) là doanh nghiệp bán sản phẩm của mình theo giá do các lực lượng thị trường quy định (khi chính phủ thực hiện các biện pháp kiểm soát giá cả).

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ở hầu hết các thị trường cạnh tranh, các công ty là những người chấp nhận giá. Nếu doanh nghiệp tính phí cao hơn giá thị trường hiện hành cho sản phẩm của họ, người tiêu dùng sẽ chỉ mua hàng từ người bán có chi phí thấp khác, trong phạm vi các công ty này bán tất cả hàng hóa hoặc dịch vụ giống nhau (có thể thay thế).

Thị trường ngũ cốc, chẳng hạn như lúa mì, là một ví dụ điển hình về hàng hóa gần như giống hệt về chất lượng giữa nhiều người bán, do đó giá hạt được xác định bởi hoạt động cạnh tranh trên thị trường trong nước và toàn cầu trong trao đổi hàng hóa. Trong trường hợp lúa mì, các nhà sản xuất chi phí thấp sẽ có lợi thế cạnh tranh ở chỗ họ sẽ có thể loại bỏ các nhà sản xuất có chi phí cao và chiếm thị phần của họ bằng cách cung cấp giá thấp hơn. Đổi mới công nghệ làm giảm chi phí sản xuất là một phần của quá trình cạnh tranh, theo đó các công ty tư bản không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành người chấp nhận giá.

Tin mới lên