Ngân hàng

NHNN yêu cầu các TCTD chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng

(VNF) - Ngày 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 3436/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống tại các TCTD.

NHNN yêu cầu các TCTD chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng

NHNN có động thái siết quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng

Văn bản yêu cầu các TCTD nghiêm túc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn ngừa hành vi gian lận, vi phạm các quy định của pháp luật về cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống, bảo đảm quyền lợi hợp của bảo đảm các khách hàng, bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay, phát hành sử dụng thẻ tín dụng của các TCTD.

Thứ nhất, NHNN yêu cầu các TCTD rà soát các quy định nội bộ, đảm bảo ban hành đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt các quy định về cho vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng, quản lý tiền vay, phát hành và cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ tín dụng phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của TCTD. Đồng thời phải phổ biến, quán triệt, triển khai tới tất cả các đơn vị, nhân viên của TCTD để thống nhất thực hiện, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và quy định nội bộ.

Thứ hai, TCTD phải chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về cho vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng, phát hành thẻ tín dụng. Trong đó đặc biệt cần nghiêm chỉnh chấp hành quy định về: lãi suất, phí; các quy định về minh bạch hóa hoạt động cho vay; quy định về đôc đốc, thu hồi nợ; quản lý chặt chẽ các điểm giới thiệu dịch vụ, nhân viên giới thiệu dịch vụ; kiểm soát chặt chẽ việc phát hành thẻ tín dụng.

Thứ ba, NHNN yêu cầu TCTD tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định của NHNN và pháp luật về hoạt động cấp tín dụng nói chung, cho vay phục vụ đời sống, cho vay tiêu dùng nói riêng ở tất cả các đơn vị kinh doanh. Việc này nhằm đảm bảo cán bộ, nhân viên thực hiện đúng quy trình, quy định nội bộ và quy định của pháp luật và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thứ tư, các TCTD cần rà soát chất lượng cán bộ, nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng, đánh giá cán bộ, hạn chế rủi ro đạo đức có thể xảy ra. Đồng thời thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao kỹ năng, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên của TCTD.

Thứ năm, TCTD cần phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc nắm bắt thông tin, kịp thời thông báo, cảnh báo trong hệ thống để có các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa rủi ro, vi phạm có thể xảy ra đối với TCTD.

Tin mới lên