Tài chính

Nhựa Bình Minh: Lợi nhuận quý III/2017 giảm 38%, EPS thấp kỷ lục

(VNF) - Lợi nhuận giảm sâu, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Nhựa Bình Minh cũng giảm mạnh, chỉ đạt 1.466 đồng/cổ phiếu trong quý III/2017. Đây là mức EPS quý thấp kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây của Nhựa Bình Minh.

Nhựa Bình Minh: Lợi nhuận quý III/2017 giảm 38%, EPS thấp kỷ lục

Tỷ suất lợi nhuận của Nhựa Bình Minh ngày càng giảm

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (MCK: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017, theo đó, doanh thu thuần quý này của Nhựa Bình Minh đạt 881 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu gần như không tăng, thế nhưng giá vốn quý III/2017 của Nhựa Bình Minh lại tăng tới 17,8%, kéo lợi nhuận gộp giảm 31,5%, xuống còn 213 tỷ đồng.

Về chi phí, trong kỳ, chi phí tài chính của Nhựa Bình Minh gấp gần 3 lần kỳ trước, đạt 26,3 tỷ đồng. Trái lại, chi phí bán hàng lại giảm 32,5% xuống còn 24,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20,8% xuống còn 19,3 tỷ đồng.

Kết thúc quý III/2017, Nhựa Bình Minh đạt lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của công ty này đạt 348 tỷ đồng, giảm 35%.

Lợi nhuận giảm sâu, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Nhựa Bình Minh cũng giảm mạnh, chỉ đạt 1.466 đồng/cổ phiếu trong quý III/2017. Đây là mức EPS quý thấp kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại đây của Nhựa Bình Minh.

Tính đến hết ngày 30/9/2017, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh ở mức 2.906 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với hồi đầu năm. Vốn chủ sở hữu ở mức 2.455 tỷ đồng, tăng 6,9%. Nợ phải trả ở mức 451 tỷ đồng, giảm 24%.

Tin mới lên