Tài chính

Nhựa Tân Phú (TPP) sắp phát hành 15 triệu cổ phiếu với giá bằng mệnh giá

(VNF) - Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam (HNX: TPP) cho biết ngày 19/8 tới đây, công ty sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Nhựa Tân Phú (TPP) sắp phát hành 15 triệu cổ phiếu với giá bằng mệnh giá

Nhựa Tân Phú (TPP) sắp phát hành 15 triệu cổ phiếu với giá bằng mệnh giá

Theo đó, công ty dự kiến phát hành 15 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 2:1, tương ứng tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 25/8 đến ngày 12/9/2022. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 25/8 đến ngày 16/9/2022.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 150 tỷ đồng, Tân Phú Việt Nam sẽ sử dụng nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động của công ty và trả nợ vay ngân hàng.

Tân Phú Việt Nam được thành lập từ tháng 8/1997, chuyển đổi thành công ty cổ phần từ năm 2005, hiện đang sản xuất và kinh doanh 2 nhóm sản phẩm chính là gia dụng cao cấp và bao bì công nghiệp. Công ty niêm yết cổ phiếu TPP trên sàn HNX vào tháng 7/2008.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý II/2022, doanh thu của công ty đạt 535,1 tỷ đồng, giảm 36,12% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 5,74 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tân Phú Việt Nam đạt 845,66 tỷ đồng doanh thu, tăng 26,74% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 9,33 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.520 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 21,7 tỷ đồng, tăng 165%.

Về giải pháp thực hiện, công ty cho biết sẽ tiếp tục tập trung xây dựng & phát triển mảng kinh doanh gia dụng Inochi cũng như tập trung khai thác tốt thị trường nhựa công nghiệp hiện hữu, khai thác tối ưu tài sản đã đầu tư; xúc tiến phát triển sản phẩm dự án mới của khách hàng mới, gia tăng thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển nhân sự: kinh doanh, kỹ sư, marketing trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển cho năm sau và mục tiêu cho 5 năm tới,…

Tin mới lên