Đô thị

Những ‘lỗ hổng’ trong văn bản cấp sổ đỏ cho condotel

(VNF) – Văn bản hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở (tức hướng dẫn cấp sổ đỏ cho condotel) vẫn còn chưa đầy đủ.

Những ‘lỗ hổng’ trong văn bản cấp sổ đỏ cho condotel

Những ‘lỗ hổng’ trong văn bản cấp sổ đỏ cho condotel (ảnh minh họa)

Như VietnamFinance đã thông tin, mới đây Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch (condotel) cho các khách hàng (các nhà đầu tư thứ cấp) tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng; xác định quy chuẩn kỹ thuật xây dựng “căn hộ lưu trú (condotel)”; quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

Cụ thể, Văn bản 703/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/02/2020 của Bộ Tài nguyên Môi trường đã xác định 3 nội dung. Một là các dự án du lịch nghỉ dưỡng sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ.

Hai là nhà nước cho các tổ chức thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ trên cơ sở dự án đầu tư hoặc có đơn xin thuê đất, với thời hạn thuê đất không quá 50 năm, trường hợp đặc biệt không quá 70 năm; khi hết hạn thì được xem xét gia hạn nếu có nhu cầu.

Ba là Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức rà soát các dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng đã được phê duyệt, để xác định các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, theo trình tự, thủ tục, hồ sơ quy định của pháp luật về đất đai cho người nhận chuyển nhượng căn hộ du lịch, biệt thự du lịch tại các dự án du lịch nghỉ dưỡng. 

Thông tư 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư”, trong đó có “căn hộ lưu trú (condotel) cũng xác định: “Căn hộ lưu trú (condotel)” là “căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, phục vụ mục đích cho thuê lưu trú, có trang thiết bị, dịch vụ cần thiết để người thuê có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú”;

“Diện tích sử dụng của căn hộ lưu trú không nhỏ hơn 25 m2”; “Diện tích sử dụng căn hộ (ghi chú: trong đó có căn hộ lưu trú - condotel) được tính theo kích thước thông thủy của căn hộ”; “Căn hộ lưu trú (condotel) phải bố trí khu vực riêng, theo dự án được phê duyệt và được quản lý vận hành theo quy định”; “Căn hộ lưu trú (condotel) phải được thiết kế tuân thủ quy định hiện hành và các tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng cho dự án”.           

Quyết định 3720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về “Quy chế quản lý, kinh doanh loại hình căn hộ du lịch và biệt thự du lịch” quy định 4 nội dung.

Một là xác định quy chế quản lý, kinh doanh này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, các cơ quan quản lý về du lịch và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Hai là xác định nguyên tắc các bên có liên quan phải “Thực hiện các thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng mua bán căn hộ du lịch, biệt thự du lịch phù hợp với quy định của pháp luật”.

Ba là khuyến khích các tổ chức, cá nhân sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thuộc cùng một dự án thống nhất, lựa chọn một tổ chức để kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.   

Bốn là quy chế cũng đã xác định quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với căn hộ du lịch, biệt thự du lịch.

Theo đánh giá của Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA), các văn bản nêu trên của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chỉ mới đề cập đến loại hình “căn hộ du lịch, biệt thự du lịch” mà chưa bao gồm loại hình “nhà phố du lịch”, trong khi loại hình này đang tồn tại trên thị trường. Loại hình này còn gọi là “boutique du lịch”, hoặc “shoptel” trong các khu du lịch nghỉ dưỡng hiện cũng được bán cho khách hàng (nhà đầu tư thứ cấp).

Văn bản của Bộ Tài nguyên Môi trường, HoREA cũng mới chỉ xác định phương thức xem xét cấp “sổ đỏ” cho căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, chưa quy định cấp “sổ đỏ” cho “nhà phố du lịch” trong khu du lịch nghỉ dưỡng.

Đối với “căn hộ du lịch” khi chủ đầu tư bán cho khách hàng thì cần phải được xác định diện tích thuộc sở hữu riêng, diện tích thuộc sở hữu chung, có thể áp dụng tương tự như cách tính sở hữu riêng theo pháp luật về nhà ở đã quy định, vì văn bản “Quy chuẩn xây dựng” của Bộ Xây dựng chỉ quy định cách tính diện tích sử dụng “căn hộ lưu trú (condotel)” theo kích thước thông thủy.

Đối với văn bản “Quy chuẩn xây dựng” của Bộ Xây dựng, HoREA cũng chỉ ra: văn bản này chỉ quy định loại hình “căn hộ lưu trú (condotel)” là “căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp”, trong khi đó “căn hộ du lịch” tại các khu du lịch nghỉ dưỡng thường được xây dựng thành một tòa nhà cao tầng riêng biệt.

Ngoài ra, Điều 48 Luật Du lịch quy định 08 loại cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có “căn hộ du lịch, biệt thự du lịch”, nhưng chưa quy định “nhà phố du lịch” cũng là loại cơ sở lưu trú du lịch.

Trước các “lỗ hổng” này, HoREA đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường bổ sung Văn bản 703/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14/02/2020 để hướng dẫn cấp “sổ đỏ” cho nhà phố du lịch trong khu du lịch nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, HoREA đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện “Quy chuẩn xây dựng nhà chung cư” xác định khái niệm “căn hộ du lịch (condotel)”, thay thế khái niệm “căn hộ lưu trú (condotel)” và giải thích khái niệm “căn hộ du lịch (condotel)” là “căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, hoặc tòa nhà độc lập phục vụ mục đích cho thuê lưu trú …”.

Đồng thời, HoREA đề nghị Bộ Xây dựng đề xuất Thủ tướng Chính phủ quy định cách tính phần diện tích “căn hộ du lịch (condotel)” thuộc sở hữu riêng, phần diện tích thuộc sở hữu chung, tương tự như cách tính đối với căn hộ chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở, để làm cơ sở cấp “sổ đỏ” cho người mua “căn hộ du lịch (condotel)”.

Hiệp hội cũng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch xem xét đề xuất bổ sung loại hình “nhà phố du lịch” vào Điều 48 Luật Du lịch để thống nhất quản lý.

Tin mới lên