Tài chính

Petrolimex: 6 tháng đầu năm lãi trước thuế 2.808 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ

(VNF) – Doanh thu 6 tháng của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, HoSE: PLX) tăng 30%, đẩy lợi nhuận trước thuế tăng 15%, đạt 2.808 tỷ đồng.

Petrolimex: 6 tháng đầu năm lãi trước thuế 2.808 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2018, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 51.326 tỷ đồng, tăng 34%; lợi nhuận gộp đạt 4.148 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, Petrolimex ghi nhận 233 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 7%; 134 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh, liên kết, tăng 19%.

Các khoản chi phí cũng có mức gia tăng đáng kể, như: chi phí tài chính 386 tỷ đồng, tăng 86%; chi phí bán hàng 2.304 tỷ đồng, tăng 16,5%

Dù vậy, kết thúc quý II/2018, Petrolimex vẫn có 1.602 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 47% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Petrolimex đạt 96.757 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận trước thuế 2.808 tỷ đồng, tăng 15%.

Theo giải trình của Tập đoàn, doanh thu 6 tháng tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 tháng năm 2018 là 65,46 USD/thùng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2017 (giá bình quân 6 tháng năm 2017 là 49,95 USD/thùng). Sản lượng xuất bán xăng dầu 6 tháng năm 2018 là 5.097.584 M3/tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2017.

Còn trong cơ cấu lãi trước thuế 6 tháng, hoạt động kinh doanh xăng dầu đóng góp 1.476 tỷ đồng, tương đương 52,5% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu góp 1.333 tỷ đồng, tương đương 47,5% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 384 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 110 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 214 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 207 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 44 tỷ đồng; lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 134 tỷ đồng; lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 28 tỷ đồng; lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 212 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Petrolimex là 66.799 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 45.894 tỷ đồng, tăng 13%; tài sản dài hạn là 20.905 tỷ đồng, giảm 1,5%.

Nợ phải trả của Petrolimex là 45.361 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm, riêng nợ ngắn hạn chiếm 94%.

Nợ vay ngắn hạn của tập đoàn đã tăng thêm 924 tỷ đồng, lên 14.669 tỷ đồng, trong khi đó nợ vay dài hạn giảm 97 tỷ đồng xuống còn 2.309 tỷ đồng.

Tin mới lên