Phát ngôn & Hành động

Luật đấu giá không chặt, tài sản Nhà nước dễ thất thoát

Luật đấu giá không chặt, tài sản Nhà nước dễ thất thoát

(VNF) - Đại biểu Quốc hội lo chuyện đấu giá lỏng lẻo sẽ khiến nhà nước thiệt thòi trong khi các nhà đầu tư có thể bị đối xử không bình đẳng.
'Tỷ giá đang phản ánh tâm lý thị trường'

'Tỷ giá đang phản ánh tâm lý thị trường'

'Thanh toán điện tử sẽ làm thay đổi hoàn toàn công tác thu thuế'

'Thanh toán điện tử sẽ làm thay đổi hoàn toàn công tác thu thuế'

Tín dụng tăng bao nhiêu thì hợp lý?

Tín dụng tăng bao nhiêu thì hợp lý?

« 9 10 11 »