Nhân vật

Phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của ông Nguyễn Đức Kiên

(VNF) - Tại quyết định 843/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV đối với ông Nguyễn Đức Kiên. Ông Kiên cũng đồng thời thôi làm thành viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XIV.

Phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của ông Nguyễn Đức Kiên

TS Nguyễn Đức Kiên

Ngoài ông Kiên, tại quyết định 844/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Từ Thiện.

Tại quyết định 845/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước đối với bà Trần Tuệ Hiền.

Tại quyết định 846//NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Chu Lê Chinh.

Được biết, trong 3 cá nhân được miễn nhiệm thì có 2 người đã được phân công nhiệm vụ mới. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Kiên được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, còn bà Trần Tuệ Hiền được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Trong khi đó, ông Bùi Từ Thiện đươc Ủy ban Thường vụ Quốc hội miễn nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ.

Tin mới lên