Tài chính

PV Gas ước lãi sau thuế bán niên tăng nhẹ 3%, đạt hơn 4.300 tỷ đồng

(VNF) - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) vừa tiết lộ kết quả kinh doanh ước tính 6 tháng đầu năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính tăng từ 3-12% so với cùng kỳ năm 2020.

PV Gas ước lãi sau thuế bán niên tăng nhẹ 3%, đạt hơn 4.300 tỷ đồng

PV Gas ước lãi sau thuế bán niên tăng nhẹ 3%, đạt hơn 4.300 tỷ đồng

Theo đó, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của PV Gas ước đạt 37.487 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.302 tỷ đồng, tăng nhẹ ở mức 3%.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, PV Gas tiếp nhận 4.207,8 triệu m3 khí ẩm, sản xuất và cung cấp 4.072,6 triệu m3 khí 29.900 tấn condensate. 

Phía PV Gas cho biết do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp nên sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất và cung cấp khí khô, condensate không đạt so với kế hoạch.

Ngược lại, sản lượng LPG của PV Gas lại vượt kế hoạch 28%, sản xuất và cung cấp 1.022,9 nghìn tấn LPG.

Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm của PV Gas đạt 3.327,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty mẹ giải ngân 2.939,8 tỷ đồng. Theo PV Gas, nếu không tính dự án đường ống khi Lô B-Ô Môn (PVN đang điều hành) thì kết quả giải ngân của công ty mẹ đạt 136% kế hoạch 6 tháng.

Năm 2021, PV GAS đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu 70.169 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 7.036 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,9% và giảm 11,7% so với mức thực hiện năm 2020.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, PV Gas đã hoàn thành 53% kế hoạch về doanh thu và 61% kế hoạch về lợi nhuận.

Được biết, PV Gas sẽ bắt đầu thanh toán hơn 5.700 tỷ đồng cổ tức năm 2020 cho cổ đông từ 1/9 tới đây. Trong đó cổ đông lớn duy nhất của tổng công ty là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với tỷ lệ sở hữu 95,76% sẽ nhận về hơn 5.400 tỷ đồng.

Cổ phiếu GAS đóng cửa phiên 7/7 ở mức giá 91.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 175.000 tỷ đồng.

 

Tin mới lên