Tài chính

PVC có 'màn trình diễn tốt' trong năm 2016, doanh thu đạt hơn 9 ngàn tỷ

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) cho biết, trong năm 2016, PVC đã hoàn thành, bàn giao các công trình lớn. Nhờ đó, trong năm 2016, doanh thu toàn tổ hợp ước thực hiện hơn 9.262 tỷ đồng.

PVC có 'màn trình diễn tốt' trong năm 2016, doanh thu đạt hơn 9 ngàn tỷ

Các chỉ tiêu khác cũng rất khả quan như lợi nhuận trước thuế hơn 171,23 tỷ đồng (đạt 137% kế hoạch năm); tiền lương bình quân người lao động đạt 11,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2015. 

Về công tác tiếp thị đấu thầu trong năm 2016, PVC đã tiếp thị tổng cộng 73 gói thầu. Trong đó chủ yếu tập trung các công trình/dự án trong ngành dầu khí như Nhà máy nhiệt điện Long Phú, Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Nhà máy xử lý khí Cà Mau, đường dẫn khí Lô B Ô Môn, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1,... 

Ngoài ra, nhằm tạo cơ hội hợp tác, cùng phát triển trong việc tham gia cung cấp dịch vụ về xây lắp trong nước và quốc tế, PVC đã tích cực đẩy mạnh công tác ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác trong và ngoài nước như liên doanh với Vietsovpetro, Công ty tư vấn Petroconsult S.R.L (Rumani), Công ty trách nhiệm hữu hạn Posco E&C Vietnam và Công ty tư vấn DFM (Mỹ). 

Trong năm qua PVC đã ký kết được 19 hợp đồng với các Chủ đầu tư/Tổng thầu với tổng giá trị các hợp đồng khoảng 3.746 tỷ đồng. 

PVC cũng đã thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015, từ đó xây dựng phương án Tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020. Tổng công ty đã ban hành hàng loạt quy chế, quy định siết chặt nội bộ, quản lý tài chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Tổng công ty đã hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn tại 3 đơn vị (PVL, Pacific, Sopewaco) và một phần vốn góp tại các đơn vị niêm yết thu về 27,12 tỷ đồng trên tổng số 63,69 tỷ đồng giá trị đầu tư. 

PVC cũng triển khai các thủ tục để thoái phần vốn góp của PVC tại Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp Dầu khí Kinh Bắc (PVC- Kinh Bắc), Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD) và Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang (INT). Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí (PVC-Petroland) ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long thu về khoảng 450 tỷ đồng.

Tin mới lên