Ngân hàng

PVcomBank đặt kế hoạch lãi 87 tỷ đồng trong năm 2017

(VNF) – PVcomBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 87 tỷ đồng, doanh thu 6.500 tỷ đồng trong năm 2017.

PVcomBank đặt kế hoạch lãi 87 tỷ đồng trong năm 2017

PVcomBank đặt kế hoạch lợi nhuận khiêm tốn cho năm nay

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố một số tài liệu đại hội đồng cổ đông diễn ra vào ngày 30/6 sắp tới, theo đó, PVcomBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 87 tỷ đồng trong năm 2017. Doanh thu kế hoạch ở mức 6.500 tỷ đồng.

Trong năm 2016, PVcomBank thực hiện triển khai Đề án tái cơ cấu 2016 – 2020 theo 3 nội dung trọng tâm: tái cấu trúc danh mục tín dụng; tái cấu trúc danh mục đầu tư; hoàn thiện và nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo phát triển ổn định và có kết cấu tài sản an toàn.

Đối với danh mục tín dụng, PVcomBank đã thực hiện tái cấu trúc 27/81 khoản thuộc Danh mục tín dụng tái cấu trúc với tổng giá trị cơ cấu đạt 5.795 tỷ đồng, tương đương 38,3% giá trị Danh mục.

Cũng trong năm 2016, ngân hàng này tái cơ cấu danh mục đầu tư với tổng giá trị là 271,17 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch theo Đề án tái cơ cấu.

Năm qua, PVcomBank đã thực hiện nhận chuyển nhượng để tăng tỷ lệ nắm giữ lên 99,97% vốn điều lệ PVFC Capital. Trước đó, ngày 04/8/2014, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Công văn số 5571/NHNN-TTGSNH, theo đó chấp thuận việc PVcomBank mua cổ phần của PVFC Capital để PVFC Capital trở thành công ty con của ngân hàng này.

Đối với việc tiếp nhận PSI trở thành công ty con của PvcomBank, trên cơ sở kế hoạch và lộ trình tiếp nhận đã được phê duyệt tại Đề án hợp nhất và các văn bản hướng dẫn của NHNN, PVcomBank đã hoàn thiện Đề án tiếp nhận PSI làm công ty con và trình NHNN phê duyệt. Song song với quá trình đó, PVcomBank đã nhận chuyển nhượng cổ phiếu của PSI với tỷ lệ nắm giữ hiện nay là 52,17% vốn điều lệ PSI.

Về việc sáp nhập Mỹ Khê vào Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản - PVcomBank (PAMC), hiện PVcomBank đã hoàn thiện Đề án sáp nhập hai công ty và đã trình NHNN phê duyệt.

Tin mới lên