Tài chính tiêu dùng

PVI dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 30/7

(VNF) - Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần PVI (Mã: PVI) vừa ra thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới.

PVI dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 30/7

PVI dự kiến tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2021 vào ngày 30/7.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng tham gia đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 được ấn định vào ngày 2/7; ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/7.

Đại hội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 30/7 tại trụ sở công ty (Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Nội dung cuộc họp sẽ được PVI gửi tới cổ đông trong thư mời họp sau.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần của PVI trong quý I/2021 đạt hơn 1.232 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2020. Trừ đi hơn 1.012 tỷ đồng giá vốn, lãi gộp của PVI thu về là 220 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2%.

Biên lãi gộp chỉ biến động nhẹ chưa đến 1%, đạt 17,88%.

Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của PVI ghi nhận tăng trưởng mạnh 231%, đạt gần 152 tỷ đồng do quý I/2021 tập đoàn này không phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư hơn 100 tỷ đồng như cùng kỳ năm 2020, hơn nữa lại được hoàn nhập gần 7 tỷ đồng.

PVI báo lãi sau thuế quý I hơn 190 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2020 bất chấp doanh thu giảm nhẹ.

Tổng tài sản của PVI tính đến cuối quý I là 23.153 tỷ đồng, tăng gần 4% so với thời điểm cuối năm 2020. Các khoản tiền và tương đương tiền vẫn duy trì ở mức cao, đạt trên 1.100 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt đạt 9.429 tỷ đồng và 1.181 tỷ đồng, tương ứng tăng 27% và giảm 52% so với cuối năm 2020.

Đáng chú ý, PVI phát sinh mới hơn 227 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, trong khi đó kể từ cuối quý I/2020, tập đoàn này đã không còn ghi nhận bất kỳ khoản nợ vay nào.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 mà PVI dự kiến trình ĐHCĐ thường niên, tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 10.411 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 875 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,6% và giảm 17% so với mức thực hiện năm 2020. Với kết quả thu được trong quý I, PVI đã hoàn thành 27% kế hoạch về lợi nhuận.

Về phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức công ty mẹ năm 2021 PVI trình đại hội là 24%, tỷ lệ trả cổ tức năm 2020 dự kiến là 22,5%.

Tin mới lên