Đô thị

Quy định trái khoáy trong cấp phép xây dựng: Đã thẩm định ở Bộ lại phải xin giấy phép ở Sở

(VNF) – Quy trình cấp giấy phép xây dựng lẽ ra phải bao gồm quy trình thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, tuy nhiên pháp luật xây dựng hiện nay lại tách thành 3 quy trình riêng biệt, gồm: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng.

Quy định trái khoáy trong cấp phép xây dựng: Đã thẩm định ở Bộ lại phải xin giấy phép ở Sở

HoREA đề xuất tích hợp quy trình thẩm đinh thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật vào quy trình cấp giấy phép xây dựng

Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) vừa có văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Tại văn bản này, HoREA cho hay Cục Quản lý hoạt động xây dựng (thuộc Bộ Xây dựng), có thẩm quyền rất rộng trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng, cấp giấy phép xây dựng…

Theo quy định pháp luật hiện hành, tất cả các công trình cấp I (từ 25 tầng hoặc trên 75m) trong toàn quốc đều phải được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật (02 lượt thẩm định).

Tuy nhiên điều trái khoáy là sau khi đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, chủ đầu tư vẫn phải nộp hồ sơ về Sở Xây dựng để xin cấp giấy phép xây dựng (không được miễn giấy phép xây dựng).

Trên thực tế, chủ đầu tư dự án nhà ở còn phải trực tiếp thực hiện thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy tại Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an và thẩm duyệt cao độ tĩnh không tại Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng.

“Trong khi đó, Luật Xây dựng quy định trách nhiệm của cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng phải chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan nhà nước có liên quan. Đây là bất hợp lý cần được xem xét giải quyết triệt để khi sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng”, HoREA bình luận.

Theo HoREA, Bộ Xây dựng nên tập trung vào việc ban hành quy chuẩn quy hoạch xây dựng; xây dựng hệ thống định mức, đơn giá, suất đầu tư xây dựng; quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch, thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn; thực hiện phương thức hậu kiểm là chủ đạo thay vì tiền kiểm...

HoREA cũng thông tin hiện nay, Sở Xây dựng TP. HCM đã tích hợp các quy trình thẩm định thiết kế xây dựng vào quy trình cấp giấy phép xây dựng. Nhờ đó, thành phố đã rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng từ 122 ngày xuống chỉ còn 42 ngày.

Vì thế, hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 78 Luật Xây dựng 2014 theo hướng tích hợp quy trình thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật vào quy trình cấp giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, hiệp hội kiến nghị phân cấp và giao quyền cho UBND cấp tỉnh thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật) và cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng trên địa bàn, trừ công trình cấp đặc biệt.

Trường hợp UBND cấp tỉnh có yêu cầu thì Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật công trình xây dựng (nhằm hỗ trợ một số Sở Xây dựng cấp tỉnh chưa đảm bảo năng lực thẩm định thiết kế xây dựng công trình cấp I, hoặc công trình có kỹ thuật phức tạp...).

Về lâu dài, Hiệp hội kiến nghị xã hội hóa công tác thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm ban hành Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế và thực hiện công tác hậu kiểm, để nâng cao vai trò và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng.

Tin mới lên