Tài chính

Quỹ ETF quy mô 15.500 tỷ đồng có thể mua hàng triệu cổ phiếu ACB, MSN, VIB, HCM, OCB

(VNF) - SSI dự báo trong kỳ tái cơ cấu tới, quỹ VFMVN Diamond ETF sẽ mua vào ACB, MSN, VIB, HCM, OCB với khối lượng mỗi cổ phiếu là hơn 5 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, VPB có thể là cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất với 18,7 triệu đơn vị, kế đó là NLG với 6,2 triệu đơn vị, KDH với 5,6 triệu đơn vị và 4,1 triệu đơn vị.

Quỹ ETF quy mô 15.500 tỷ đồng có thể mua hàng triệu cổ phiếu ACB, MSN, VIB, HCM, OCB

Quỹ ETF quy mô 15.000 tỷ đồng có thể mua hàng triệu cổ phiếu ACB, MSN, VIB, HCM, OCB

Bộ chỉ số HoSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ quý II/2022. Theo đó, ngày chốt số liệu là 31/3/2022, ngày công bố là 18/4/2022, ngày hoàn thành cơ cấu danh mục là 29/4/2022 và ngày chỉ số mới có hiệu lực là 4/5/2022.

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu chốt ngày 31/3, Công ty Chứng khoán SSI dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có một số thay đổi.

Thứ nhất, KDH, NLG có thể bị loại khỏi chỉ số do tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL) giảm mạnh.

Thứ hai, CTD có thể bị loại khỏi chỉ số do có hệ số P/E lớn hơn 3 lần P/E bình quân.

Thứ ba, OCB có thể được thêm vào chỉ số do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu.

Thứ tư, HCM, DHC và MSN có thể được thêm vào để duy trì tối thiểu 8 cổ phiếu ngoài ngành Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất.

Thứ năm, VPB sẽ bị giảm mạnh tỷ trọng do hệ số wFOL bị điều chỉnh giảm.

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Quỹ VFMVN Diamond ETF hiện đang giao dịch dựa trên danh mục Diamond. Quỹ này hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.500 tỷ đồng.

Dự báo của SSI về danh mục VNDiamond và giao dịch quỹ VFMVN Diamond ETF trong kỳ tái cơ cấu tới

SSI dự báo quỹ sẽ mua vào ACB, MSN, VIB, HCM, OCB với khối lượng mỗi cổ phiếu là hơn 5 triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, VPB có thể là cổ phiếu bị bán ra nhiều nhất với 18,7 triệu đơn vị. Kế đó là NLG với 6,2 triệu đơn vị, KDH với 5,6 triệu đơn vị và 4,1 triệu đơn vị.

Tin mới lên