Tài chính

Quý I/2018, ‘mẹ con’ Hoàng Huy báo lãi trước thuế tăng gấp 3 lần

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) và Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE:HHS) đều có mức lãi trước thuế tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Quý I/2018, ‘mẹ con’ Hoàng Huy báo lãi trước thuế tăng gấp 3 lần

TCH và HHS đều báo lãi trước thuế quý I/2018 tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ

TCH: Doanh thu tài chính "gánh" lợi nhuận quý IV

Theo báo cáo tài chính riêng quý IV năm tài chính 2017 (1/1/2018 – 31/3/2018) của TCH, doanh thu thuần quý IV của công ty đạt 240 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 66 tỷ đồng, giảm 16%.

Trong quý IV, doanh thu tài chính tăng mạnh (gấp 77 lần), đạt 185 tỷ đồng, trong khi đó các loại chi phí chỉ tăng nhẹ và duy trì ở mức rất thấp. Kết quả, TCH lãi trước thuế 238 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm tài chính 2017, doanh thu thuần của TCH đạt 1.677 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận gộp đạt 425 tỷ đồng, tăng 55%.

Dù quý IV có sự đột phá nhưng doanh thu tài chính cả năm vẫn sụt 45% so với cùng kỳ, đạt 193 tỷ đồng. Do vậy, kết thúc năm tài chính 2017, TCH báo lãi sau thuế 513 tỷ đồng, giảm 8%.

Về tài sản, tại ngày 31/3/2018, TCH có 4.400 tỷ đồng tổng tài sản. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 461,8 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 3.938 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản năm tài chính 2017 của TCH đáng chú ý với sự tăng lên của tài sản dở dang dài hạn, tăng gấp 268 lần, đạt 176 tỷ đồng. Đây là các khoản đầu tư của công ty vào các dự án: cải tạo chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi (77 tỷ đồng), dự án bất động sản tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng (82 tỷ đồng), dự án HoangHuy Mall (8 tỷ đồng), dự án trung tâm dịch vụ thương mại Cánh Diều (2,2 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2018 là 461 tỷ đồng, tăng 14 lần. Dù vậy, nợ phải trả của TCH là rất khiêm tốn so với vốn chủ sở hữu lên tới 3.938 tỷ đồng.

HHS: Bất động sản cân bằng doanh thu với ô tô tải

Doanh thu thuần hợp nhất quý I/2018 của HHS đạt 273 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên do quý này HHS đã không còn kinh doanh dưới giá vốn nên lợi nhuận gộp thực dương 24 tỷ đồng – mức tăng đáng kể so với khoản lỗ 2,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 20,3 tỷ đồng, tăng 24,5% đã kéo lợi nhuận trước thuế quý I của HHS tăng gấp 3 lần, đạt 38,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2018, HHS lãi sau thuế 44 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ do được hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ cấu doanh thu quý I của HHS đáng chú ý với sự cân bằng về doanh thu giữa 2 mảng: ô tô tải và bất động sản. Doanh thu của 2 mảng này lần lượt là 137 tỷ đồng và 136 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp từ mảng bất động sản đang cao hơn khá nhiều so với mảng ô tô (17 tỷ đồng/6,6 tỷ đồng). Được biết HHS hiện đang triển khai một số dự án tại Hải Phòng như: dự án nhà ở thu nhập thấp (tại Công ty TNHH Pruksa Việt Nam), dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi (hợp tác với TCH), dự án thuộc hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần ô tô công nghệ mới (tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang).

Tại ngày 31/3/2018, tổng tài sản của HHS là 3.441 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 2.411 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 1.030 tỷ đồng. Nợ phải trả là 197 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu của HHS là 3.243 tỷ đồng.

Tin mới lên