Đô thị

Quyền Tổng Giám đốc Vinalines: 'Chúng tôi sẽ Đại hội cổ đông trong tháng 8/2020'

(VNF) - Trao đổi với VietnamFinance, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết: 'Sau 2 năm được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) xét duyệt và báo cáo Thủ tướng, dự kiến, đến ngày 12/8/2020, Vinalines sẽ chính thức thực hiện đại hội cổ đông lần đầu".

Quyền Tổng Giám đốc Vinalines: 'Chúng tôi sẽ Đại hội cổ đông trong tháng 8/2020'

Như vậy, nếu Vinalines thực hiện được Đại hội đồng cổ đông lần thứ theo mốc thời gian trên, thì đơn vị này sẽ khép lại lộ trình cổ phần hóa đã kéo dài suốt 6 năm qua.

Đặc biệt, suốt 2 năm nay (từ tháng 9/2018) Vinalines đã có nhiều văn bản đề nghị CMSC sớm cho phép đơn vị này Đại hội cổ đông để chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tuy nhiên, mục tiêu này liên tục bị lỡ hẹn.

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó chủ tịch CMSC cho hay, phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018.

Sau khi Vinalines chuyển về Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước, chúng tôi đã thực hiện rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục, thông qua phương án nhân sự tại công ty cổ phần xem xét giới thiệu nhân sự đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

Để tổ chức được Đại hội đồng cổ đông, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước phải phê duyệt hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép Ủy ban phê duyệt quy mô, cơ cấu vốn của Vinalines trước khi tổ chức Đại hội. Việc phê duyệt quy mô và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đến ngày 11/6/2019, Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 4/5/2018 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần và có hiệu lực vào ngày 29/7/2019 (tức là mất đến 11 tháng sau khi Vinalines IPO).

Chính vì vậy, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Vinalines đã đặt mục tiêu tổ chức Đại hội vào tháng 8/2019.

"Tuy nhiên, từ tháng 6/2019 Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước liên tục nhận được nhiều văn bản Vinalines hoặc Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xử lý nhiều nội dung tồn tại, phát sinh từ trước khi Vinalines chuyển về Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước".

"Các tồn tại này đều liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp, thậm chí làm giảm giá trị vốn nhà nước… khi đi vào quyết toán giá trị doanh nghiệp".

"Các vấn đề phát sinh này đều phải báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến, như điều chỉnh giảm quy mô vốn điều lệ của doanh nghiệp (giảm khoảng 2.000 tỷ đồng so với phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), đưa vào bản cáo bạch đầy đủ các vấn đề còn vướng mắc khi quyết toán giá trị doanh nghiệp trong Đại hội đồng cổ đông".

"Vì thế, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước đã tích cực giải quyết hoặc phối hợp với Bộ GTVT hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết từng vấn đề cụ thể. Tuy nhiên, đến nay tiếp tục phát sinh các vấn đề mới, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước đang tiếp tục tập hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8/2020, bảo đảm đủ điều kiện Vinalines tổ chức được Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, không xảy ra các khiếu kiện, khiếu nại của các cổ đông sau này", bà Hà nói.

 

Tin mới lên