Tài chính

REE: Quý IV 'vụt sáng', lãi sau thuế tăng trưởng 39%, đạt 664 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 với mức lãi sau thuế cao kỷ lục trong quý IV, lên đến 664 tỷ đồng.

REE: Quý IV 'vụt sáng', lãi sau thuế tăng trưởng 39%, đạt 664 tỷ đồng

REE báo lãi sau thuế quý IV đạt 664 tỷ đồng

Doanh thu quý IV của REE đạt 1.665,8 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu ở mảng cốt lõi là cơ điện lạnh và mảng hạ tầng điện, nước.

Trừ đi 1.208 tỷ đồng giá vốn hàng bán, REE thu về lợi nhuận gộp 457 tỷ đồng trong quý IV. Biên lãi gộp được cải thiện thêm 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019, đạt 27,45%.

Hoạt động tài chính của REE ghi nhận lỗ hơn 43 tỷ đồng do doanh thu tài chính giảm lãi từ bán, thanh lý các khoản đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, trong khi chi phí tài chính lại tăng do tăng lỗ chênh lệch tỷ giá.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt ở mức 34% và 41,6% so với quý IV/2019, đạt 29,6 tỷ đồng và 126 tỷ đồng.

REE báo lãi sau thuế quý IV đạt 664 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 39% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức lãi (theo quý) cao nhất mà REE từng ghi nhận kể từ khi công khai báo cáo tài chính, vượt mức lãi sau thuế cao kỷ lục của công ty này trong quý IV/2016 là 654 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, doanh thu của REE tăng trưởng 15,3%, đạt gần 5.640 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 0,38%, đạt 1.713 tỷ đồng. Kết quả này của REE đã hoàn thành 94,5% kế hoạch về doanh thu và vượt kế hoạch về lợi nhuận.

Tổng tài sản của REE tính đến ngày 31/12/2020 là 20.536 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 1.539 tỷ đồng (đầu năm) xuống còn hơn 657 tỷ đồng (cuối năm).

Khoản đầu tư tài chính dài hạn của REE vẫn duy trì ở mức trên 9.200 tỷ đồng. Trong đó đầu tư vào các công ty liên kết là gần 8.450 tỷ đồng.

Được biết, tính đến cuối năm 2020, REE đang đầu tư vào 19 công ty liên kết, các công ty này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng điện, nước và bất động sản. Ban lãnh đạo REE đã quyết định thành lập Công ty TNHH Năng lượng REE, chuyển đổi hình thức Công ty Cổ phần Nước Sạch REE và Công ty Cổ phần Bất động sản REE sang Công ty TNHH Năng lượng REE và Công ty TNHH Bất động sản REE.

Cả 3 đơn vị này đều thuộc sở hữu 100% của REE. Các cổ phiếu mảng nước do REE nắm giữ đã được chuyển quyền sở hữu sang Công ty TNHH Nước sạch REE, tương tự đối với mảng điện và bất động sản, đều được chuyển quyền sở hữu sang 2 đơn vị còn lại tương ứng mảng kinh doanh.

Tổng nợ phải trả của REE tính đến cuối năm 2020 là hơn 8.323 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn là hơn 6.200 tỷ đồng.

Tin mới lên