Tài chính

Sabeco đặt mục tiêu doanh thu gần 39.000 tỷ đồng năm 2019, tăng 7,5%

(VNF) - Sabeco đặt mục tiêu đạt 38.871 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,52% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 4.717 tỷ đồng, tăng 6,66%.

Sabeco đặt mục tiêu doanh thu gần 39.000 tỷ đồng năm 2019, tăng 7,5%

Sabeco đặt mục tiêu doanh thu gần 39.000 tỷ đồng năm 2019, tăng 7,5%

Theo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vừa công bố, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đặt mục tiêu đạt 38.871 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 7,52% so với năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 4.717 tỷ đồng, tăng 6,66%.

Cùng với đó, Sabeco phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 35%.

Năm 2018, Sabeco đạt doanh thu thuần 35.948 tỷ đồng, chỉ tăng 5,1% so với năm 2017. Đáng chú ý, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần tăng đáng kể từ 74% lên 77,5% khiến lợi nhuận gộp của Sabeco giảm 8,8%, còn 8.084 tỷ đồng.

Phía Sabeco cho biết, sở dĩ tỷ lệ giá vốn tăng là do chi phí nguyên vật liệu và chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt cao hơn so với năm trước.

Năm 2018, Sabeco tiếp tục ghi nhận doanh thu khá lớn từ hoạt động tài chính với 630 tỷ đồng (tăng 24,5%) và lãi trong công ty liên doanh, liên kết với 354 tỷ đồng (giảm 13,9%).

Về chi phí, lớn nhất vẫn là chi phí bán hàng với 2.768 tỷ đồng (giảm 1,5%); kế đến là chi phí quản lý doanh nghiệp với 913 tỷ đồng (giảm 2,4%) và chi phí lãi vay với 35,2 tỷ đồng (giảm 16,4%).

Mặc dù tiết giảm chi phí nhưng kết thúc năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Sabeco vẫn giảm 11,4% xuống còn 5.387 tỷ đồng.

Tình hình còn kém khả quan hơn nếu nhìn vào kết quả kinh doanh của riêng quý IV/2018. Doanh thu thuần của Sabeco trong quý vừa qua giảm 0,8% xuống còn 10.406 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm tới 27% xuống còn 1.132 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Sabeco đạt 22.378 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của Sabeco tập trung ở tiền gửi ngân hàng với 12.007 tỷ đồng; trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 1.591 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng là 2,872 tỷ đồng, tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm là 7.544 tỷ đồng.

Ngoài ra, một lượng lớn tài sản của Sabeco cũng tập trung ở tài sản cố định với 4.567 tỷ đồng và các khoản đầu tư tài chính dài hạn với 2.154 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Sabeco đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 16.109 tỷ đồng, tăng 11,7% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 6.268 tỷ đồng, giảm 17,5%.

Tin mới lên