Ngân hàng

Sacombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2.650 tỷ đồng năm 2019, tăng 18%

(VNF) - Năm nay, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái. Tổng tài sản mục tiêu tăng 12% lên 455.500 tỷ đồng. Cho vay khách hàng mục tiêu tăng 16% lên 297.600 tỷ đồng.

Sacombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2.650 tỷ đồng năm 2019, tăng 18%

Sacombank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2.650 tỷ đồng năm 2019, tăng 18%

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên vừa công bố của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), năm 2019, Sacombank đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 455.500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018.

Tổng nguồn vốn huy động mục tiêu đạt 423.500 tỷ đồng, tăng trên 14%; trong đó, huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 418.600 tỷ đồng, tăng 17%.

Tổng dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 298.100 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16%; trong đó, cho vay khách hàng đạt 297.600 tỷ đồng, tăng 16%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng phấn đấu dưới 2%.

Đáng chú ý, năm nay, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.650 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái.

Ban lãnh đạo Sacombank cho biết sau gần 2 năm triển khai phương án tái cơ cấu sau sáp nhập, đến nay, theo báo cáo tài chính riêng lẻ, Sacombank đã hoàn thành vượt tiến độ các mục tiêu trọng yếu của đề án tái cơ cấu.

Cụ thể, ngân hàng đã khôi phục lại được mức lợi nhuận của thời kỳ trước sáp nhập (năm 2017 đạt 1.484 tỷ đồng, năm 2018 đạt 2.067 tỷ đồng, đạt 357,9% kế hoạch tiến độ 2 năm tại đề án), đồng thời cải thiện chỉ số sinh lời ROE tăng từ 0,35% (năm 2016) lên 7,03% (năm 2018).

Cùng với đó, vốn tự có của ngân hàng cũng được cải thiện, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đã tăng từ 9,61% (năm 2016) lên 10,71% (năm 2018).

Đặc biệt, Sacombank cho biết đã giảm tỷ trọng tài sản không sinh lời từ 29,3% (năm 2016) xuống 18,3% (năm 2018).

Về nợ xấu, năm 2018, Sacombank đã thu hồi được 9.513 tỷ đồng nợ xấu (lượng thuộc đề án tái cơ cấu là 7.511 tỷ đồng); lũy kế từ khi triển khai đề án, Sacombank đã thu được 26.068 tỷ đồng nợ xấu (thuộc đề án là 19.978 tỷ đồng).

Cũng trong năm 2018, ngân hàng này đã thu hồi được 2.191 tỷ đồng lãi dự thu và tài sản nhận cấn trừ; lũy kế từ khi triển khai đề án, thu được 5.268 tỷ đồng.

Năm qua, Sacombank đã trích lập và phân bổ 1.405 tỷ đồng tài sản tồn đọng sau sáp nhập; lũy kế từ khi triển khai đề án là 1.970 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch theo tiến độ.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Sacombank cũng thừa nhận một số tồn tại, khó khăn như: giá trị tài sản có không sinh lời còn lớn, quá trình thu hồi, xử lý tài sản thế chấp cần có thời gian dài và phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường bất động sản; tín dụng tăng trưởng trong giới hạn cho phép nên hạn chế cơ hội gia tăng thu nhập để có thể xử lý nhanh các khoản tồn đọng.

"Sacombank đã không chia cổ tức cho cổ đông kể từ khi sáp nhập đến nay, do phải tập trung tái cơ cấu, xử lý các tồn đọng tài chính, dẫn đến tạo tâm lý không hài lòng đối với phần lớn các cổ đông của Sacombank", ban lãnh đạo Sacombank chia sẻ.

Ngoài ra, theo phía Sacombank, áp lực tăng vốn ngày càng lớn khi thời điểm áp dụng chuẩn mực quốc tế Basel II vào năm 2020 đang đến gần trong bối cảnh việc kêu gọi vốn cổ phần hiện nay còn khó khăn, cũng là một vấn đề nan giải mà ngân hàng đang phải đối mặt.

Tại đại hội tới, Sacombank tiếp tục trình kế hoạch không chia cổ tức, cho cả năm 2018 và năm 2019. HĐQT Sacombank cũng trình cổ đông tiếp tục trích 20% đối với phần vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 để thưởng cho tập thể cán bộ công nhân viên ngân hàng, tương tự như năm 2018. Đồng thời thống nhất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019, cũng tương tự như năm 2018.

Năm nay, Sacombank dự kiến bổ sung 861 tỷ đồng cho ngân hàng con tại Campuchia.

Tin mới lên