Ngân hàng

Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 2018 tăng 23%, bầu thêm 2 thành viên HĐQT

(VNF) - Sacombank đặt mục tiêu đạt 1.838 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2018, tăng 23,2% so với năm 2017. Tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, ngân hàng này sẽ bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 2018 tăng 23%, bầu thêm 2 thành viên HĐQT

Sacombank đặt mục tiêu đạt 1.838 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2018, tăng 23,2% so với năm 2017

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Theo tài liệu, Sacombank đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 430.900 tỷ đồng năm 2018, tăng 16,9% so với năm 2017. Tổng nguồn vốn huy động kế hoạch đạt 399.100 tỷ đồng, tăng 17,9%. Trong đó, huy động kế hoạch từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 392.500 tỷ đồng, tăng 20,6%.

Tổng dư nợ tín dụng kế hoạch đạt 255.200 tỷ đồng, tăng 13,1%. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 252.600 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Đáng chú ý, Sacombank đặt mục tiêu đạt 1.838 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2018, tăng 23,2% so với năm 2017.

Tại đại hội sắp tới, Sacombank sẽ trình cổ đông mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 dự kiến là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Đồng thời tiếp tục duy trì chính sách trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch để chia thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

Ngoài ra, đại hội cũng sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Kiều Hữu Dũng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Sacombank dự kiến sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT và BKS nhưng tăng số thành viên HĐQT độc lập từ 1 người lên 2 người, đồng thời có 1 thành viên không chuyên trách trong BKS.

Với việc ông Kiều Hữu Dũng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT từ nhiệm, HĐQT Sacombank sẽ chỉ còn 5 người nên ngân hàng này sẽ bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Tin mới lên