Ngân hàng

SeABank (SSB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng gần 50%

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank (mã SSB) sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 4.

SeABank (SSB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng gần 50%

SeABank (SSB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tham vọng, tăng gần 50%

Năm nay, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.866 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng gần 50% so với năm 2021.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay cao hơn nhiều so với thực hiện năm trước. Năm 2021, SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận 2.414 tỷ đồng, tăng trưởng 39,6% và kết quả hoàn thành gần 135% kế hoạch đề ra, đạt 3.268 tỷ đồng.

Năm 2021, tăng trưởng tốt từ mảng phí dịch vụ là một trong những động lực chính giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tăng trưởng ấn tượng với mức lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 1.146 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với năm 2020. Tổng thu thuần ngoài lãi NOII cũng tăng 22% so với năm 2020, chiếm 26,3% trên tổng số doanh thu.

Về hoạt động tín dụng năm 2022, nhà băng này định hướng tăng trưởng tối đa 17%, tương đương tăng thêm 24.000 tỷ đồng so với 2021, chất lượng nợ kiểm soát với nợ xấu thấp hơn 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Về huy động vốn, năm nay ngân hàng dự kiến tăng trưởng 16%, tương đương thêm 22.000 tỷ (gồm cả tiền gửi khách hàng, giấy tờ có giá và huy động từ tổ chức). Tổng tài sản dự kiến tăng 10%.

SeABank dự kiến sẽ xin đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ngân hàng quyết định việc tăng vốn, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và đàm phán, lựa chọn, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

Gần đây cổ phiếu ngân hàng được nhiều nhà đầu tư quan tâm trở lại. Trong báo cáo mới của SSI có nhận định, đây sẽ là ngành cần chú ý trong tháng 4 sau khoảng thời gian dài giao dịch trầm lắng. Cụ thể, ngoại trừ hai ngân hàng VietinBank (chưa tính đến banca) và Vietcombank có thể có lợi nhuận giảm từ nền so sánh cao trong cùng kỳ năm 2021, nhìn chung các ngân hàng còn lại vẫn có thể đạt kết quả kinh doanh khả quan với tăng trưởng lợi nhuận tương đối tích cực.

Đối với cả năm 2022, dựa vào kế hoạch sơ bộ của các ngân hàng, SSI Research dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế có thể đạt khoảng 24% -25% so với cùng kỳ. Cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến dao động trong khoảng 15%-35%.

Tin mới lên