Ngân hàng

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 1.000 tỷ

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 7414/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 1.000 tỷ

SHB sắp tăng vốn điều lệ lên trên 12.000 tỷ đồng

Theo đó, NHNN chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ từ 11.196.891.000.000 đồng lên 12.036.285.680.000 đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 và Hội đồng Quản trị SHB thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 28/8/2017.

SHB có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, quy định của pháp luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn;

Sau khi hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận như trên, SHB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản chấp thuận tăng vốn điều lệ trên có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông SHB thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản trên hết hiệu lực pháp lý.

Năm 2017, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế lên đến 1.750 tỷ đồng, tăng tới 50% so với năm 2016. SHB cũng đặt kế hoạch nâng cổ tức lên 9% trong năm 2017, cáo hơn mức 7,5% của năm 2016.

Dự kiến, tổng tài sản của SHB sẽ đạt 270.000 tỷ đồng tính đến thời điểm kết thúc năm 2017, tăng 15% so với đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay đạt 191.603 tỷ đồng, tăng 18%. Tổng huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân dự kiến đạt 217.382 tỷ đồng, tăng 20%.

Tin mới lên