Tài chính tiêu dùng

SHB thoái vốn tại SHBFC cho đối tác nước ngoài

(VNF) - HĐTV Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC) vừa ra nghị quyết trình HĐQT SHB đề xuất thông qua đại hội đồng cổ đông về việc thoái vốn tại SHBFC cho đối tác chiến lược lớn nước ngoài

SHB thoái vốn tại SHBFC cho đối tác nước ngoài

SHB thoái vốn tại SHBFC cho đối tác nước ngoài

Theo SHBFC, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài sẽ giúp công ty tận dụng được kinh nghiệm triển khai, năng lực quản trị, hệ thống kênh phân phối hiện đại và chuyên nghiệp của các tổ chức này để đưa công ty vào nhóm dẫn đầu thị phần trên thị trường; phát triển đúng định hướng chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng hiện đại hàng đầu của SHB.

Đặc biệt, việc thoái vốn này cũng sẽ đảm bảo đem lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông của SHB.

SHBFC có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, do Ngân hàng SHB sở hữu 100% vốn. Trước thời điểm sáp nhập, SHBFC tiền thân là công ty tài chính Vinaconex Vietel.

So với các công ty cùng "tuổi đời", kết quả kinh doanh của SHBFC khá tốt. Năm 2019, tổng tài sản của SHBFC đạt gần 3.300 tỷ đồng, tăng trưởng gấp 2,75 lần so với năm 2018. Trong đó dư nợ đạt 2.700 tỷ đồng, gấp 3,8 lần so với năm 2018. Lợi nhuận đạt gần 107 tỷ đồng.

Lượng khách hàng tiếp cận đạt trên 460.000 người sau gần 20 tháng triển khai bán hàng toàn diện. Tỷ lệ nợ xấu ở mức tốt so với mức trung bình trên thị trường. Mạng lưới kinh doanh tại 34 tỉnh thành trọng điểm. Hoạt động huy động vốn có kết quả tốt, cơ cấu vốn bền vững với chi phí vốn hợp lý.

Năm 2019, SHBFC đã huy động được 1.800 tỷ đồng giấy tờ có giá từ 14 tổ chức đầu tư chuyên nghiệp là các công ty quản lý quỹ và các tổ chức tín dụng. 

Về SHB, năm 2019, nhà bằng này đạt lợi nhuận 3.077 tỷ đồng, ROE đạt 17,56%, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11,7%, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh về mức 1,8%.

Việc SHB đã mua lại nợ xấu đã bán cho VAMC trước thời hạn và từ đó SHB đã hội đủ điều kiện để chia cổ tức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong quý I/2020, SHB đã thực hiện hoàn thành việc chia cổ tức tỷ lệ 20,9% của hai năm 2017 và 2018 theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và đại hội đồng cổ đông. Cổ tức SHB năm 2019 chưa chia được thông qua tại đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 11% sẽ được chia muộn nhất vào quý III năm nay.

Tin mới lên