Tài chính

Tăng thu hơn 16.100 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

(VNF) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho hay, tính đến ngày 22/11, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện hơn 83.700 cuộc thanh tra, kiểm tra, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 16.100 tỷ đồng, đã nộp ngân sách hơn 11.500 tỷ đồng.

Tăng thu hơn 16.100 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Tính đến ngày 22/11, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 16.100 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Ông Đặng Duy Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế) cho biết, ngoài số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 16.100 tỷ đồng, cũng đã giảm khấu trừ hơn 1.510 tỷ đồng, giảm lỗ gần 30.209 tỷ đồng; qua thanh tra trước hoàn thuế giảm số chi hoàn thuế từ NSNN là 400 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 11.518 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ.

Cũng theo đại diện Tổng cục Thuế, qua thanh tra 6.310 doanh nghiệp, đã truy thu, truy hoàn, phạt là hơn 9.500 tỷ đồng, bằng 133% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó truy thu hơn 7.780 tỷ đồng, truy hoàn hơn 132 tỷ đồng, phạt hơn 1.654 tỷ đồng); giảm khấu trừ 524,3 tỷ đồng, bằng 229,9% so với cùng kỳ năm 2016; giảm lỗ gần 16.174 tỷ đồng, bằng 223,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Toàn ngành cũng đã tiến hành kiểm tra 77.402 doanh nghiệp. Qua đó đã truy thu, truy hoàn, phạt hơn 6.113 tỷ đồng, bằng 99,64% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó truy thu là 4.491 tỷ đồng, truy hoàn 73,56 tỷ đồng, phạt hơn 1.549 tỷ đồng); giảm khấu trừ hơn 885 tỷ đồng, bằng 171% so với cùng kỳ năm 2016; giảm lỗ hơn 13.792 tỷ đồng bằng 150% so với cùng kỳ năm 2016; số đã nộp ngân sách là hơn 3.686 tỷ đồng, đạt 60,3% số thuế tăng thu qua kiểm tra tại doanh nghiệp.

Riêng về kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, Tổng cục Thuế cho biết đã kiểm tra được 883.273 hồ sơ, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách hơn 436 tỷ đồng, bằng 121,74% so với cùng kỳ năm 2016; giảm khấu trừ hơn 100 tỷ đồng, bằng 304,77% so với cùng kỳ năm 2016; giảm lỗ 242,94 tỷ đồng, bằng 100,63% so với cùng kỳ năm 2016.

Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Theo thông tin VietnamFinance cập nhật trước đó, 10 tháng đầu 2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 72.026 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 79,54% kế hoạch năm 2017, bằng 110,39% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này góp phần tăng thu là 13.972,37 tỷ đồng, bằng 134,64% so với cùng kỳ năm 2016.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm khấu trừ 1.275,77 tỷ đồng, bằng 164,13% so với cùng kỳ năm 2016; giảm lỗ 24.367,54 tỷ đồng bằng 146,72% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách qua thanh tra, kiểm tra là 10.079,23 tỷ đồng, đạt 72,14% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 170,45% so với cùng kỳ năm 2016.

Mới đây, trả lời chất vấn tại Quốc hội liên quan tới con số nợ, giải pháp thu hồi nợ thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, số thu hồi nợ đọng thuế năm sau cao hơn năm trước. Bình quân của giai đoạn 2011 - 2016, số thu nợ thuế đạt trung bình 81% trên tổng số nợ có khả năng thu hồi. Tốc độ tăng bình quân thu nợ thuế các năm là 16,3%.

Cụ thể: năm 2011 thu được 20.036 tỷ đồng, đạt 85,5% số tiền nợ thuế tại thời điểm 31/12/2010; năm 2012 thu được 22.751 tỷ đồng, đạt 83%; năm 2013 thu được 27.000 tỷ đồng, đạt 66,3%; năm 2014 thu được 31.920 tỷ đồng, đạt 76%; năm 2015 thu được 37.582 tỷ đồng, đạt 80%; năm 2016 thu được 42.543 tỷ đồng, đạt 77%; và tính chung 10 tháng đầu năm 2017 thu được 39.894 tỷ đồng, đạt 81%.

Tin mới lên