Học thuật

Tăng trưởng kép là gì ? Tìm hiểu lãi kép

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tăng trưởng kép (compound growth) là gì ? Tìm hiểu lãi kép.

Tăng trưởng kép là gì ? Tìm hiểu lãi kép

Tăng trưởng kép (compound growth) là khái niệm dùng để chỉ sự tăng trưởng được tích lũy trong một thời gian dài, giống như sự gia tăng của một khoản tiền được hưởng lãi kép.

Tăng trưởng kép là gì ?

Tăng trưởng kép (compound growth) là khái niệm dùng để chỉ sự tăng trưởng được tích lũy trong một thời gian dài, giống như sự gia tăng của một khoản tiền được hưởng lãi kép. Nếu có tăng trưởng kép, thì sự khác biệt nhỏ trong tốc độ tăng trưởng của các nước có thể dẫn tới sự khác biệt rất lớn trong thu nhập và mức sống của họ sau một thời gian dài.

Tìm hiểu lãi kép

Lãi kép phát sinh khi lãi vay được thêm vào vốn ban đầu, do đó, từ thời điểm đó trở đi, lãi phát sinh được tính dựa trên tổng của vốn ban đầu và số tiền lãi vừa kiếm được. Sự bổ sung tiền lãi vào vốn bán đầu được gọi là tính lãi kép hay nhập vốn.

Một tài khoản ngân hàng, ví dụ, có thể có lãi kép hàng năm: trong trường hợp này, một tài khoản với 1000 đô-la tiền vốn gốc ban đầu và lãi suất 20% mỗi năm sẽ có số dư 1200 đô-la vào cuối năm đầu tiên, 1440 đô-la vào cuối năm thứ hai, và cứ như vậy.

Hiệu quả của việc hưởng tiền lãi hàng năm 20% trên một đầu tư ban đầu 1.000 đô-la với các tần suất tính lãi kép khác nhau.

Để xác định một lãi suất đầy đủ, và cho phép so sánh nó với các lãi suất khác, lãi suất và tần suất tính lãi kép phải được tiết lộ. Vì hầu hết mọi người thích nghĩ về lãi suất này như là một tỷ lệ phần trăm hàng năm, nhiều chính phủ yêu cầu các tổ chức tài chính tiết lộ mức lãi suất kép hàng năm tương đương trên tiền gửi hoặc tiền ứng trước.

Tin mới lên