M&A

Tập đoàn PAN chuẩn bị hoán đổi cổ phiếu, nhận thêm gần 18% vốn tại Bibica

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa có nghị quyết về phương án đầu tư cổ phiếu BBC của Công ty Cổ phần Bibica thông qua hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Phân phối hàng tiêu dùng PAN (PAN CG).

Tập đoàn PAN chuẩn bị hoán đổi cổ phiếu, nhận thêm gần 18% vốn tại Bibica

Tập đoàn PAN chuẩn bị hoán đổi cổ phiếu nhận thêm gần 18% vốn tại Bibica

Cụ thể, PAN dự kiến đầu tư hơn 3,3 triệu cổ phiếu BBC, tương ứng gần 18% vốn của doanh nghiệp. Phương thức nhận phát hành cổ phần theo phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng. Thời gian thực hiện trong tháng 1/2022.

Trước đó, Hội đồng quản trị của BBC cũng đã thông qua nghị quyết về một số điều khoản cụ thể của phương án hoán đổi cổ phần với cổ đông PAN CG. Trong đó, BBC sẽ phát hành mới hơn 3,3 triệu cổ phiếu BBC nhằm hoán đổi với cổ phần của PAN CG theo tỷ lệ 1:6, tương ứng một cổ phần BBC phát hành mới đổi được 6 cổ phần PAN CG.

Như vậy, PAN sẽ thực hiện hoán đổi 20 triệu cổ phiếu tại PAN CG để đổi lại hơn 3,3 triệu cổ phiếu BBC.

Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi nêu trên được tính theo giá trị sổ sách ở thời điểm 31/3/2021. Cụ thể, giá trị tài sản thuần của BBC tại thời điểm đó là 1.103 tỷ đồng; tương ứng giá trị sổ sách 71.539 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá trị tài sản thuần của PAN CG là 238,36 tỷ đồng; tương đương giá trị sổ sách 11.918 đồng/cổ phiếu.

Cập nhật tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, PAN ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt lần lượt là 6.400 tỷ và 250 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản tính đến hết quý III đạt 11.762 tỷ đồng.

So với kế hoạch kinh doanh đề ra, PAN đã thực hiện được 55% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.

Tin mới lên