Đô thị

Thanh Hóa có thêm khu đô thị Phú Hưng hơn 140ha

(VNF) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Phú Hưng, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

Thanh Hóa có thêm khu đô thị Phú Hưng hơn 140ha

Thanh Hóa có thêm khu đô thị Phú Hưng hơn 140ha.

Khu đất lập quy hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính xã Yến Sơn và thị trấn Thiệu Hóa thuộc khu vực mở rộng thị trấn Thiệu Hóa theo Quy hoạch chung đô thị được duyệt.

Diện tích lập quy hoạch khoảng 143,2ha trong đó có khoảng 58,25ha đất đơn vị ở bao gồm dân cư mới và dân cư hiện trạng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 8.000 – 10.000 người.

Khu đô thị Phú Hưng có tính chất là khu đô thị trung tâm của thị trấn Thiệu Hóa, đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, bao gồm các chức năng như khu trung tâm hành chính - chính trị, văn hóa thể thao, công viên cây xanh, công trình dịch vụ hỗn hợp và các khu ở.

Về nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết khu đô thị Phú Hưng, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải điều tra, nghiên cứu đánh giá hiện trạng cần phân tích vị trí, vai trò của khu vực trong thị trấn Thiệu Hóa.

Đồng thời phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạng về kinh tế - xã hội; dân số, lao động; sử dụng đất đai; hiện trạng về xây dựng; cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường đô thị.

Bên cạnh đó, đồ án cần xác định các khu vực chức năng cho khu đô thị hợp lý và đảm bảo tính khoa học trên cơ sở tận dụng các yếu tố tự nhiên và hiện trạng; các định hướng theo quy hoạch chung. Đảm bảo liên kết giữa các khu vực mới và hiện hữu; tận dụng tối đa các yếu tố thuận lợi từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã có tại khu vực;

Ngoài ra, đồ án cũng phải xác định các chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ tiêu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch đảm bảo về quy mô, bán kính phục vụ và không gian kiến trúc cảnh quan theo đồ án quy hoạch chung đô thị đã phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Tin mới lên