Tài chính

Thanh tra Tài chính: Nhiều rủi ro ở các dự án vay nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh

Kết quả giám sát nợ công tại các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh cho thấy, tuy đã được tái cơ cấu tài chính nhưng các dự án vẫn có rủi ro về khả năng trả nợ khoản vay.

Thanh tra Tài chính: Nhiều rủi ro ở các dự án vay nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh

Ảnh minh họa.

Thanh tra Bộ Tài chính, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) và các đơn vị liên quan vừa tổ chức 10 đoàn giám sát nợ công tại các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh.

Đây là các dự án có quy mô vốn vay từ 1.200 tỷ đồng đến trên 60.000 tỷ đồng.

Đợt giám sát được tiến hành nhằm đánh giá tình hình triển khai hoạt động của dự án, tình hình tài chính của dự án, tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh, rút vốn, trả nợ khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh...

Đại diện Thanh tra Bộ Tài chính cho rằng việc thực hiện dự án còn hạn chế là tuy đã được tái cơ cấu tài chính nhưng vẫn có rủi ro về khả năng trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh. Điều này được đánh giá do "vẫn còn phụ thuộc vào hỗ trợ từ các công ty mẹ và chưa thể chủ động tự trả nợ từ nguồn thu sản xuất kinh doanh của dự án".

Đại diện Thanh tra Bộ Tài chính cũng dẫn báo cáo tài chính của công ty có dự án vay vốn Chính phủ bảo lãnh và cho rằng, mặc dù các công ty con hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu có lãi tuy nhiên khả năng tài chính và nguồn trả nợ còn nhiều khó khăn.

Ngoài ra, sản phẩm sản xuất ra bị cho là khó cạnh tranh trên thị trường, khiến việc sản xuất cầm chừng, rất khó khăn về tình hình trả nợ vốn vay, kết quả sản xuất kinh doanh của nhiều công ty cũng không cao (thậm chí lỗ liên tục trong các năm gần đây) nên mất khả năng trả nợ.

Tin mới lên