Tài chính

Thêm 13 tỉnh thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử

(VNF) - Theo Tổng cục Thuế, sau khi triển khai thí điểm Hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) tại Phú Thọ, Bắc Ninh thì đến nay, hệ thống hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu của người nộp thuế, cán bộ thuế. Do vậy, Tổng cục Thuế mở rộng triển khai ra thêm 13 tỉnh.

Thêm 13 tỉnh thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử

Thêm 13 tỉnh thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử. (Ảnh minh họa)

Tổng cục Thuế vừa có văn bản 1314/TCT-CNTT thông báo Kế hoạch triển khai mở rộng eTax.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục triển khai mở rộng eTax tại các cục thuế, chi cục thuế trực thuộc tại 13 tỉnh, gồm: Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Yên Bái. Bên cạnh đó, các bộ phận chuyên ngành sẽ đào tạo bổ sung một số nội dung cho 2 tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh; nâng cấp hệ thống eTax cho 2 tỉnh này.

Đối với doanh nghiệp, hệ thống eTax thay thế hệ thống iHTKK, nộp thuế điện tử và bổ sung các chức năng về quản lý tài khoản doanh nghiệp, tra cứu nghĩa vụ kê khai, tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu số thuế còn phải nộp.

Đối với ứng dụng triển khai dành cho cá nhân, hệ thống eTax cung cấp chức năng khai tờ khai cho thuê tài sản (01/TTs); các tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) dành cho cá nhân và tổ chức chưa sử dụng chữ ký số.

Tổng cục Thuế cho biết, việc chuyển đổi dữ liệu sẽ được thực hiện từ 10/3/2018 đến ngày 6/5/2018. Cục Công nghệ thông tin (CNTT) Tổng cục Thuế đang chuyển đổi dữ liệu từ thời điểm 31/12/2013 đến hết năm 2017, dữ liệu từ năm 2018 sẽ được chuyển đổi xong trước ngày đưa hệ thống vào hoạt động.

Được biết, Tổng cục Thuế đã triển khai đào tạo từ ngày 18/4/2018 đến ngày 20/4/2018 tại TP. Hà Nội với nội dung hướng dẫn tổ chức triển khai, quy trình triển khai, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng hệ thống.

Đại diện Cục CNTT cho biết, việc nâng cấp hệ thống và đối soát thực hiện từ 5/5/2018 đến ngày 6/5/2018. Ngay sau đó ngày 7/5/2018, hệ thống eTax sẽ đi vào hoạt động thay thế cho hệ thống iHTKK, nộp thuế điện tử tại 13 tỉnh trên.

Theo kế hoạch được duyệt, Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Cục CNTT tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện tuyên truyền trên website ngành Thuế và các kênh thông tin địa chúng.

Cục CNTT có trách nhiệm đảm bảo các vấn đề kỹ thuật trong việc vận hành, tổ chức hỗ trợ trong và sau triển khai, xử lý các sự cố vướng mắc cho cán bộ thuế và người nộp thuế. Vụ Kê khai và Kế toán thuế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn công tác theo dõi, đôn đốc khai, nộp, hoàn thuế điện tử trên hệ thống eTax; hỗ trợ xử lý các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ để người nộp thuế thực hiện tốt việc gửi nhận hồ sơ thuế điện tử trên hệ thống eTax.

Vụ Quản lý thuế TNCN có trách nhiệm xử lý các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ để người nộp thuế thực hiện tốt việc đăng ký, khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê tài sản; Hướng dẫn về chính sách thuế, quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản; Hướng dẫn về chính sách thuế, quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản; Cung cấp nội dung thông tin phục vụ công tác tuyên truyền. 

Vụ Quản lý thuế TNCN có trách nhiệm xử lý các vấn đề vướng mắc về nghiệp vụ để người nộp thuế thực hiện tốt việc đăng ký, khai thuế điện tử đối với tờ khai cho thuê tài sản; hướng dẫn về chính sách thuế, quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản; cung cấp nội dung thông tin phục vụ công tác tuyên truyền.

Tin mới lên