Đô thị

Thiếu vốn, Bạc Liêu xin Thủ tướng 300 tỷ để xây đê biển

(VNF) – Do thiếu vốn, UBND tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản xin Thủ tướng hỗ trợ 310 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 để đầu tư xây dựng 2 dự án đê biển trên địa bàn tỉnh.

Thiếu vốn, Bạc Liêu xin Thủ tướng 300 tỷ để xây đê biển

Thiếu vốn, Bạc Liêu xin Thủ tướng 300 tỷ để xây đê biển (ảnh minh họa)

Hai dự án của UBND tỉnh Bạc Liêu là “dự án xây dựng nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê cấp bách chống biến đổi khí hậu” và “dự án sửa chữa mái đê, khắc phục sạt lở, nâng cấp 7km đê cấp bách trên địa bàn thành phố Bạc Liêu”.

Tỉnh đã báo cáo và được Thủ tướng, các bộ ngành trung ương chấp thuận bố trí vốn cho 2 dự án trên với tổng số vốn là 90 tỷ đồng, từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương 2016.

Đến nay, 2 dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Tỉnh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị triển khai thi công từ quý IV/2018.

Tuy nhiên, do 2 dự án có quy mô và tổng mức đầu tư tương đối lớn, trong khi nguồn vốn đã được bố trí còn thiếu nên dự án chưa thể triển khai.

Cụ thể, dự án xây dựng nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê cấp bách chống biến đổi khí hậu có tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, đã được bố trí 55 tỷ đồng, còn thiếu 95 tỷ đồng.

Dự án sửa chữa mái đê, khắc phục sạt lở, nâng cấp 7km đê cấp bách trên địa bàn thành phố Bạc Liêu có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, đã bố trí được 35 tỷ đồng, còn thiếu 215 tỷ đồng. Tổng hai dự án còn thiếu 310 tỷ đồng.

“Để khắc phục sạt lở đê biển và các cửa kênh ven biển, chủ động xử lý tình trạng triều cường… trong điều kiện ngân sách tỉnh rất khó khăn, không cân đối được nguồn vốn để bố trí cho phần kinh phí còn thiếu của 2 dự án trên, UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Thủ tướng hỗ trợ cho tỉnh số kinh phí 310 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018”, văn bản của tỉnh viết.

Tin mới lên