Tài chính

Thu gần 2.100 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong tháng 1

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 1/2021, cả nước đã thoái được tổng giá trị 240 tỷ đồng vốn nhà nước tại 8 đơn vị, thu về 2.099,6 tỷ đồng.

Thu gần 2.100 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong tháng 1

Thu gần 2.100 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, tháng 1/2021, đã thoái vốn tại 1 đơn vị thuộc Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là Công ty Cổ phần Chợ Lạng Sơn với giá trị 8 tỷ đồng, thu về 23,6 tỷ đồng. Về thoái vốn của tập đoàn, tổng công ty, đã thoái vốn tại 7 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam với tổng giá trị là 232 tỷ đồng, thu về 2.076 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 1, phương án cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2 (EVENGENCO2) được phê duyệt. Ngày 21/1, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNGENCO2 tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào EVNGENCO 2. Dự kiến sẽ bán cổ phần lần đầu (IPO) vào ngày 28/2, tổng giá trị bán ra là 48,9% vốn điều lệ với giá khởi điểm là 24.520 đồng/cổ phần.

Theo Cục Tài chính doanh nghiệp, trong năm 2020, đã cổ phần hóa được 9 DN, trong đó có 3 DN thuộc kế hoạch CPH theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm 2020, cả nước đã thoái được 2.506 tỷ đồng, thu về 5.967 tỷ đồng, trong đó, thoái vốn tại 14 DN theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ ban hành với giá trị 1.789 tỷ đồng, thu về 4.619 tỷ đồng.

Tin mới lên