Tài chính

Thu ngân sách ngành Thuế đã đạt hơn 91% dự toán

Hết 11 tháng của năm 2017, số thu ngân sách của ngành Thuế đã đạt hơn 887.000 tỷ đồng. Như vậy, số thu toàn Ngành đã đạt 91,6% dự toán và sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ của cả năm 2017 trong tháng 12.

Thu ngân sách ngành Thuế đã đạt hơn 91% dự toán

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, trong tháng 11, ngành Thuế đã thu ngân sách ước đạt 86.000 tỷ đồng (bằng 8,9% dự toán). Luỹ kế 11 tháng, toàn ngành Thuế thu ngân sách Nhà nước được 887.411 tỷ đồng. Số thu này tăng 14,4% so với cùng kỳ (không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp).

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 41.633 tỷ đồng (bằng 108,7% dự toán); thu nội địa ước đạt 845.778 tỷ đồng (bằng 90,9% dự toán). Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 751.059 tỷ đồng (bằng 86,7% dự toán).

Theo Tổng cục Thuế, đến thời điểm này, đã có 11/17 khoản thu, sắc thuế ước thu đạt khá (trên 92% dự toán) và 14/17 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Đáng chú ý có những khoản thu đạt được mức tăng cao khi xét cả 2 tiêu chí, đó là: thuế Thu nhập cá nhân ước đạt 92,5% dự toán; thu phí, lệ phí đạt 111,4%; tiền sử dụng đất đạt 148,7%; tiền cho thuê đất đạt 184,5%...

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, kết quả thực hiện nhiệm vụ đến thời điểm này đã cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra và tạo tiền đề vững chắc để toàn ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. 

Tuy nhiên, với mục tiêu, yêu cầu phải phấn đấu thu đạt dự toán thu ngân sách trung ương, trong tháng còn lại của năm, Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành tập trung rà soát các nguồn thu còn dư địa, các lĩnh vực còn có khả năng tăng thu để đưa vào khai thác, quản lý.

Trên cơ sở số dự toán được giao còn khuyết thiếu, các đơn vị thu phải cụ thể hóa đến từng bộ phận, từng cán bộ trách nhiệm đôn đốc, tăng thu vào ngân sách. Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp về quản lý, khai thác nguồn thu, để đảm bảo động viên kịp thời, sát đúng, đầy đủ các khoản thu phát sinh vào ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, khi thời gian đến đích chỉ còn tính bằng ngày, toàn ngành cần tập trung thời gian, ưu tiên nhân sự cho công tác chống thất thu. Đồng thời tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao.

Tin mới lên