Tiêu điểm

Thủ tướng và 5 Phó thủ tướng được phân công công tác thế nào?

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng, gồm ông Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành.

Thủ tướng điều hành xây dựng thể chế, chi ngân sách Nhà nước

Theo quyết định này, Thủ tướng sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực như chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả nước; chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia; chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng thể chế; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; địa giới hành chính; những vấn đề chung về thi đua khen thưởng; chi ngân sách nhà nước, sử dụng dự phòng ngân sách Nhà nước, Quỹ dự trữ tài chính, Quỹ dự trữ ngoại hối và các Quỹ khác của Nhà nước; phát hành công trái, trái phiếu của Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ theo dõi và chỉ đạo các bộ Quốc phòng, Công an; làm Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; Trưởng ban Chỉ đạo An toàn, An ninh mạng quốc gia...

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành lĩnh vực quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhiệm vụ của 5 Phó thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ phân công các Phó thủ tướng giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong từng lĩnh vực công tác của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, công việc đã phân công cho Phó thủ tướng.

Khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm Phó Thủ tướng thường trực, hoặc một Phó thủ tướng khác thay mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc khi Phó thủ tướng vắng mặt thì Thủ tướng Chính phủ trực tiếp hoặc phân công Phó thủ tướng khác chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó thủ tướng.

Cụ thể, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực như cải cách hành chính; phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng chống tham nhũng; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm; đặc xá; cải cách tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo...

Ông Trương Hòa Bình cũng được phân công giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc; Văn phòng Chính phủ; làm Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ...

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ thay mặt Thủ tướng chỉ đạo các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt và được Thủ tướng ủy nhiệm.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh được phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác như ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân), trong đó có quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - hải đảo; công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; các vấn đề về nhân quyền...

Ông Phạm Bình Minh cũng được phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo Bộ Ngoại giao và làm các nhiệm vụ như Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc; Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào; Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng ban Chỉ đạo về Nhân quyền; Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực trong khối kinh tế tổng hợp bao gồm: kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính; dự trữ Nhà nước...

Ông Khái cũng sẽ giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ngân hàng Chính sách xã hội; Bảo hiểm tiền gửi.

Ngoài ra, ông Khai cũng sẽ làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách tài chính, tiền tệ quốc gia; Trưởng các ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công...

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam được phân công giúp Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; khoa học và công nghệ; lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; thông tin và truyền thông; văn hóa, du lịch; thể dục, thể thao; y tế, dân số, gia đình và trẻ em. Ông Vũ Đức Đam giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo các bộ ngành liên quan đến các lĩnh vực này.

Ông Vũ Đức Đam cũng sẽ đảm nhiệm các vị trí như Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng quốc phòng - an ninh Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch...

Phó thủ tướng Lê Văn Thành được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực như công nghiệp; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thương mại - xuất nhập khẩu; xây dựng; giao thông vận tải; tài nguyên và môi trường; chỉ đạo đảm bảo năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các công trình trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp của pháp luật; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Ông Lê Văn Thành cũng sẽ theo dõi và chỉ đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Tài nguyên và Môi trường.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành cũng sẽ làm Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực; Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.

Tin mới lên