Công nghệ

'Thực thi chiến lược Make in Vietnam để giảm phụ thuộc doanh nghiệp FDI'

(VNF) - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho cho rằng sự phát triển của ngành ICT Việt Nam còn thiếu bền vững khi phụ thuộc quá nhiều vào các doanh nghiệp FDI. Do đó, cần thực hiện chiến lược Make in Vietnam hướng tới một nền công nghiệp tự chủ, tự cường.

'Thực thi chiến lược Make in Vietnam để giảm phụ thuộc doanh nghiệp FDI'

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm.

Phát biểu tại hội thảo và triển lãm doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam, tổ chức ngày 18/11, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết năm 2019, tổng doanh thu lĩnh vực công nghiệp ICT đạt hơn 112 tỷ USD, trong đó xuất khẩu công nghiệp ICT đạt 91,5 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2018.

Công nghiệp ICT đã đưa ngành Thông tin và Truyền thông trở thành một trong những ngành có đóng góp lớn trong cơ cấu GDP của cả nước với khoảng 5,59% năm 2018, đến năm 2019 (7,55%) và năm 2020 dự kiến đóng góp khoảng 7,3%, nếu tính cả khối FDI thì ngành Thông tin và Truyền thông đóng góp khoảng trên 16% GDP.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19, ngành Thông tin và Truyền thông càng thể hiện vai trò quan trọng trong thời đại kinh tế số, với mức tăng trưởng dự báo tương đối cao với mức 7,5% trong năm 2020.

Tuy nhiên, ông Tâm cũng cho rằng sự phát triển của ngành ICT Việt Nam còn thiếu bền vững khi phụ thuộc quá nhiều vào các doanh nghiệp FDI.  Do đó, cần phần thực hiện chiến lược phát triển mới đi bằng 2 chân.

Với FDI, ông Tâm cho rằng cần tiếp tục thu hút FDI, nhưng là FDI chất lượng cao. Ngoài ra, cần ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ số, các dự án có tính lan tỏa, tạo chuỗi của doanh nghiệp trong nước…

Đối với ngành ICT trong nước, ông Tâm cho rằng cần thực hiện chiến lược Make in Vietnam, hướng tới một nền công nghiệp tự chủ, tự cường thông qua việc phát triển các doanh nghiệp công nghệ số làm chủ các khâu sáng tạo, thiết kế sản phẩm dịch vụ, những công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Với chiến lược này, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sẽ tiên phong trong thực hiện đột phá chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, doanh nghiệp công nghệ số sẽ phải dẫn dắt cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số, chủ động nghiên cứu, phát triển, tạo ra các sản phẩm “Make in Vietnam”.

"Thông qua đó, các doanh nghiệp trong nước sẽ trực tiếp giải quyết các bài toán ở Việt Nam, cung cấp giải pháp công nghệ phục vụ phát triển đồng đều các khu vực kinh tế thành thị và nông thôn, đưa ứng dụng công nghệ vào mọi ngõ ngách của đời sống, kinh tế xã hội, thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển", Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.

Tin mới lên