Tiêu điểm

Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

(VNF) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Sáng ngày 15/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành khai mạc Phiên họp thứ 28.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, tại Phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về một loạt báo cáo quan trọng.

Cụ thể, các báo cáo được đưa ra thảo luận gồm Báo cáo về Tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; Báo cáo giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020; Báo cáo giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH13 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; Báo cáo giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến các báo cáo về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giữa các bộ, địa phương năm 2018; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Cũng trong Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào các báo cáo về: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018.

Một nội dung đáng chú ý khác là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan; Cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội và về công tác nhân sự.

Ngoài ra, cũng trong Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Đây là Phiên cuối để rà soát lại các công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Với thời gian hạn chế trong 03 ngày, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình bày báo cáo ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề chủ yếu, nhất là các báo cáo về kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách; đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung nghiên cứu tài liệu, đóng góp ý kiến sâu sắc.

Tin mới lên