Tài chính

Thủy điện Thác Mơ (TMP) chia 480 tỷ đồng cổ tức cho EVN Genco2 và REE

(VNF) - Đại hội thường niên 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (HoSE: TMP) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 72,3% bằng tiền, tương đương tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng.

Thủy điện Thác Mơ (TMP) chia 480 tỷ đồng cổ tức cho EVN Genco2 và REE

Thủy điện Thác Mơ (TMP) chia 480 tỷ đồng cổ tức cho EVN Genco2 và REE

Được biết, các năm gần đây, TMP đều duy trì tỷ lệ cổ tức trên 30%.

Về cổ tức năm 2020, doanh nghiệp vừa thực hiện tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 15% vào trung tuần tháng 3. Tỷ lệ chia cổ tức còn lại là hơn 57%, ứng với số tiền trên 400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù tỷ lệ chia cổ tức kỷ lục, song kết quả kinh doanh năm vừa qua của TMP lại khá kém tích cực. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm đến 52% so với cùng kỳ 2019, về mức 183 tỷ đồng. Cùng với khoản lợi nhuận để lại của các năm trước, lợi nhuận được phân phối cho năm 2020 là gần 570 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, hiện Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV (EVN Genco2) là công ty mẹ sở hữu 51,92% vốn TMP, theo sau đó là Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) với tỷ lệ sở hữu 42,63% thông qua công ty con.

Như vậy, số tiền chia cổ tức EVN Genco2 nhận về khoảng trên 260 tỷ đồng, còn với REE là khoảng 220 tỷ đồng.

Năm 2020, TMP đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời Thác Mơ 50 MWp đưa vào vận hành thương mại ngày 10/12/2020, giúp cho dự án có hiệu quả do hưởng được giá FIT 2 theo quy định của Chính phủ, góp phần mở rộng quy mô sản xuất công ty thêm 40,8 MW.

Bước sang năm 2021, TMP đặt kế hoạch sản lượng 681 GWh. Tổng doanh thu và lãi sau thuế dự kiến ở mức 563 tỷ đồng và 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 23% so với thực hiện trong 2020. Kế hoạch đầu tư cho năm 2021 tổng cộng 1.185 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến dự án Thác Mơ mở rộng.

Tin mới lên